24 września spółka Asseco Poland z Rzeszowa poinformowała o podpisaniu umowy o wartości 4 627 448 zł brutto oz Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) na dostawę 24 bezzałogowych statków latających (bsl) pionowego startu klasy mikro typu Mayfly dla Wojska Polskiego.

Asseco Poland ma w ofercie samodzielnie opracowaną naziemną stację kierowania i kontroli Asseco GCS (Ground Control Station), wykorzystującą protokoły protokoły Mavlink oraz STANAG 4586 do łączności / Zdjęcie: Asseco Poland

Asseco Poland ma w ofercie samodzielnie opracowaną naziemną stację kierowania i kontroli Asseco GCS (Ground Control Station), wykorzystującą protokoły protokoły Mavlink oraz STANAG 4586 do łączności / Zdjęcie: Asseco Poland

Sześć zestawów, z których każdy liczy po cztery bsl (w tym dwa zapasowe), jedną stację kierowania i kontroli wraz z jednym zespołem nadawczo-odbiorczym, zostanie dostarczonych do 2021. Odbiorcą zestawów ma być Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, gdzie będą wykorzystywane do prowadzenia dzienno-nocnego rozpoznania obrazowego (IMINT, Imagery Intelligence) w paśmie widzialnym i podczerwieni wraz z możliwością fuzji danych rozpoznawczych z obu czujników. Bsl mają zwiększyć świadomość sytuacyjną pola walki przy minimalnym zaangażowaniu personelu naziemnego, gdyż zestaw obsługiwany będzie przez jednego żołnierza.

Zdzisław Wiater, Dyrektor Pionu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa w Asseco Poland powiedział, że spółka jest sprawdzonym partnerem dla sektora obronności. To już kolejny raz, kiedy dostarczymy wyspecjalizowany sprzęt do prowadzenia różnego typu działań wojskowych. Stworzony przez nas system bezzałogowy jest projektem młodych, polskich inżynierów i będzie w całości produkowany na terenie Polski, z czego jestem szczególnie dumny. To bardzo wszechstronne rozwiązanie, które może być wykorzystywane zarówno przez służby mundurowe: wojsko, policję, straż pożarną, jak i w zastosowaniach cywilnych np. w rolnictwie.

IU MON zdecydował się na zakup bezzałogowców 25 maja br., po tym jak po raz drugi oferta Asseco Poland została wskazana jako najkorzystniejsza w powtórzonym postępowaniu w tej sprawie. Odrzucono tym samym skargę jedynego kontroferenta, czyli Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) z Warszawy.

Powtórzone postępowanie przetargowe, zapoczątkowano 4 grudnia 2018. Była to kolejna próba zakupu bsl klasy mikro dla WP po tym, gdy pierwotny przetarg unieważniono w marcu 2017. Pomimo, że termin otwarcia ofert wyznaczono na 21 stycznia 2019 przez rok postępowanie było zamrożone. Dopiero 24 stycznia 2020 nastąpiło otwarcie ofert (Asseco Poland jednak dostarczy bsl klasy mikro, 2020-05-28).

Zakup bezzałogowców pionowego startu klasy mikro ujęto w Programie Operacyjnym: Rozpoznanie obrazowe i satelitarne w ramach Planu Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2022.