17 kwietnia Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie na dostawy 1000 pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19, dostosowanych do montażu tłumików dźwięku (Glocki 17 Gen3 dla BOA, 2018-11-23). Prawdopodobnie to centralne zakupy konstrukcji strzeleckich dla wszystkich polskich Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP), działających w ramach służby kontrterrorystycznej z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji na czele.

Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie na dostawy 1000 pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19, dostosowanych do montażu tłumików dźwięku. Prawdopodobnie to centralne zakupy konstrukcji strzeleckich dla wszystkich polskich Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP) / Zdjęcie: Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie na dostawy 1000 pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19, dostosowanych do montażu tłumików dźwięku. Prawdopodobnie to centralne zakupy konstrukcji strzeleckich dla wszystkich polskich Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP) / Zdjęcie: Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Kryterium wyboru jest w 60% cena i 40% czas gwarancji na pistolet i magazynki (co najmniej 5 lat) i pudełko oraz zestaw do czyszczenia i konserwacji (co najmniej 3 lata). Konstrukcja musi być dostarczona z deklaracją zgodności OiB (Obronność i Bezpieczeństwo) potwierdzoną przez upoważniony organ, na podstawie certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę certyfikującą mającą akredytacją OiB.

Oferty mają zostać składane do 23 maja, zaś dostawy mają zostać zrealizowane do 16 grudnia 2019. Broń ma być przekazana do Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi.

Analiza
Policja szuka pistoletu samopowtarzalnego do amunicji 9 mm x 19 z iglicznym mechanizmem uderzeniowym, ze szkieletem z tworzywa sztucznego, o nacisku na język spustowy maksymalnie 2 kg, z lufą fabrycznie przystosowaną (nagwintowaną) do mocowania tłumika dźwięku.

Broń ma działać na zasadzie wykorzystania energii krótkiego odrzutu lufy, a zamek ma być ryglowany przez przekoszenie w płaszczyźnie pionowej. Funkcję rygla ma spełniać górny występ tylnej części lufy. Mechanizm spustowo-uderzeniowy z wyłącznym częściowym samonapinaniem (semi-DAO).

Długość po zamku nie większa niż 186 mm, szerokość całkowita po zamku 30 mm, wysokość bez magazynka nie większa od 140 mm, długość lufy nie mniejsza od 125 mm. Żywotność istotnych części broni (zamek, lufa, szkielet) musi wynosić co najmniej 30 tysięcy strzałów. Co istotne, dźwignia zatrzasku magazynka ma być umieszczona w chwycie. Przyrządy celownicze mają być trytowe, stałe, otwarte i metalowe.

W skład kompletu ma wchodzić pistolet, dwa dwurzędowe magazynki 17-nabojowe, dwa magazynki 19-nabojowe, zestaw do czyszczenia i konserwacji, instrukcja użytkowania i konserwacji, karta gwarancyjna i pudełko transportowe z tworzywa sztucznego.