Przejdź do serwisu tematycznego

System zakłócająco-rozpoznawczy Przebiśnieg do naprawy

3. Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła przetarg na usługi naprawy i konserwacji urządzeń systemu zakłócająco-rozpoznawczego Przebiśnieg.

10 stycznia br. 3. Regionalna Baza Logistyczna (3. RBLog.) z Krakowa opublikowała ogłoszenie dotyczące przetargu realizowanego procedurą ograniczoną na usługi naprawy, diagnostyki, konserwacji, serwisowania oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej urządzenia systemu rozpoznawczo-zakłócającego (ZSRZ) Przebiśnieg z terminem ich realizacji od 1 marca 2022 do 30 listopada 2024.

3. RBLog. ogłosiła przetarg na usługi naprawy i konserwacji urządzeń systemu zakłócająco-rozpoznawczego Przebiśnieg / Zdjęcie: 8. Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego

Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minie 7 lutego 2022 o godz. 09.00. Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena. Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością rozliczenia usług przed końcem roku budżetowego użytkownicy będą zgłaszali konieczność naprawy, a zamawiający będzie akceptował kosztorys naprawy w takim terminie, aby wykonawca mógł zrealizować prace terminach do 30 listopada każdego roku obowiązywania umowy (2022, 2023 i 2024).

ZSRZ Przebiśnieg został opracowany przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) z Zielonki i jest posadowionym na podwoziach gąsienicowych MT-LB systemem rozpoznania i zakłócania zakresu radiowego składającym się z wozu dowodzenia (WD), trzech stacji rozpoznania (SR) i trzech stacji zakłóceń (SZ) Przeznaczeniem systemu jest szybkie wykrywanie, klasyfikacja i identyfikacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal UHF i VHF, lokalizacja źródeł promieniowania i pomiar parametrów technicznych, gromadzenie danych o rozpoznanych źródłach i sytuacji radioelektronicznej w rejonie działania oraz automatyczne zakłócanie wykrywanych emisji w trybach: selektywnym, zaporowym i dezinformującym (Serwis prototypu Kaktus-MO, Stacje zakłóceń radiolokacyjnych dla WP, Trenażer do systemu Gunica).

W latach ubiegłych pracami naprawczymi i konserwacyjnymi ZSRZ Przebiśnieg zajmowało się konsorcjum Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) z Warszawy jako liderem wraz ze spółką Consortia Electronica z Łazów.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Garaże dla Leopardów w Wesołej gotowe

Oddano do użytku hale garażowe z zapleczem obsługowym w 1. Brygadzie Pancernej Warszawa-Wesoła dla czołgów Leopard 2A5 oraz Leopard 2PL, a w przyszłości M1A2SEPv3 Abrams.

Włoski lotniskowiec jako platforma startowa rakiet kosmicznych

Ministerstwo obrony Włoch zaprezentowało pierwsze koncepcje konwersji lotniskowca Giuseppe Garibaldi (C552) w pływającą platformę startową rakiet kosmicznych w ramach programu SIMONA.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X