23 maja 2018 Komenda Główna Policji (KGP) poinformowała o chęci zakupu systemu antydronowego przeznaczonego do neutralizacji małych bezzałogowych statków powietrznych. Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP do 19 czerwca 2018 oczekuje na zgłoszenia potencjalnych oferentów. Dostawy powinny zakończyć się w trzy miesiące od podpisania umowy.

Systemy kinetyczne mogą wykorzystywać sieci do wyłapywania bsl, i zestrzeliwania innych bezzałogowców. Takie rozwiązanie stosuje Departament Policji w Tokio, wykorzystując sieci o wymiarach 2 x 3 m. /Zdjęcie: Delft Dynamics

Systemy kinetyczne mogą wykorzystywać sieci do wyłapywania bsl, i zestrzeliwania innych bezzałogowców. Takie rozwiązanie stosuje Departament Policji w Tokio, wykorzystując sieci o wymiarach 2 x 3 m. /Zdjęcie: Delft Dynamics

Poinformowano, że zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu systemu lub warunków umowy. Określono przy tym cztery kryteria udzielenia zamówienia: cena (60%), sprawność w nocy (20%), czas lotu z pełnym wyposażeniem wynoszący 30 minut (10%) oraz transmisja obrazu w jakości HD 720p lub wyższej (10%).

Warunkiem jest też dostarczenie do testów 5-8 lub więcej bezzałogowych statków powietrznych specjalnego przeznaczenia o wartości jednostkowej co najmniej 120 tys. zł. Zamawiający zażyczył także wniesienia wadium przez wszystkie podmioty w wysokości 15 tys. zł.

Preferowany system ma wykorzystywać środki kinetyczne co w praktyce oznacza pozyskanie bsl, przeznaczonych do neutralizacji innych bezzałogowców. Ma to być aparat o masie startowej do 25 kg, z co najmniej czterma ramionami i czterema zespołami napędowymi. System ma być zdolny do operowania w każdych warunkach pogodowych występujących w Polsce, a jego wyposażeniem ma być moduł wykrywania o masie 5 kg oraz moduł wsparcia dla użytkownika. System ma namierzać, przechwytywać i sprowadzać bsl we wskazane przez użytkownika miejsce.

Dialog techniczny w celu osiągnięcia możliwości zwalczania z powietrza bezzałogowych statków latających prowadzi również Inspektorat Uzbrojenia Wojska Polskiego w ramach programu Nida (Nida dla WP, 2018-03-06).