Przejdź do serwisu tematycznego

Symulator strzelań do KTO Rosomak

Inspektorat Uzbrojenia MON zawarł umowę z konsorcjum Autocomp Management i Autocomp Serwis na dostawę kompleksowego symulatora strzelań dla załóg kołowych transporterów opancerzonych Rosomak z opcją na cztery kolejne.

26 maja Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentując Skarb Państwa, podpisał umowę o wartości 17 833 115,64 zł brutto z konsorcjum spółek Autocomp Management (lider) i Autocomp Serwis ze Szczecina na dostawę kompleksowego symulatora strzelań dla załóg kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w wersji plutonowej (Rosomaki do zmagazynowania).

Inspektorat Uzbrojenia MON zawarł umowę z konsorcjum Autocomp Management i Autocomp Serwis na dostawę kompleksowego symulatora strzelań dla załóg kołowych transporterów opancerzonych Rosomak / Zdjęcie: Autocomp Management

Przewidziano możliwość wykorzystania opcji na zakup czterech kolejnych urządzeń za dodatkowe 71 332 462,56 zł brutto, dzięki czemu wartość umowy wzrośnie do 89 165 578,20 zł brutto. Dostawa zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy (Kolejne wozy Rosomak WD zamówione).

Kompleksowy symulator strzelań dla załogi KTO Rosomak w wersji plutonowej ma zapewnić szkolenie, doskonalenie i zgrywanie załóg plutonów zmotoryzowanych dla pojazdów wyposażonych w system wieżowy Hitfist-30P z 30-mm armatą automatyczną Northrop Grumman ATK Mk 44 Bushmaster II (Części zamienne do Rosomaków).

System, składający się z załogowych stanowisk symulacyjnych odwzorowujących wieżę oraz przedział kierowania pojazdu, a także komputerowych stanowisk instruktora i kierownika zajęć, powinien zapewniać możliwość realizacji symulowanych zadań ogniowych i taktycznych w składzie załogi oraz plutonu wraz z dostarczeniem danych w zakresie oceny efektów. Prowadzone symulacje mają odzwierciedlać m.in. efekty pola walki, pokonywanie przeszkód terenowych, w tym pokonywania przeszkód wodnych, wykonywania manewrów w różnych warunkach terenowych w czasie realizacji zadania z wykorzystaniem przyrządów obserwacyjnych czy sytuacje związane z najechaniem na miny lub improwizowane ładunki wybuchowe.

Symulator umożliwi również załogom plutonu zmotoryzowanego prowadzenie różnych rodzajów symulowanych działań taktycznych (obrona, natarcie, działania opóźniające, marsz, itp.) i ogniowych oraz kierowanie ogniem transporterów opancerzonych plutonu z zastosowaniem komputerowych symulacji działań. Jeden zestaw składa się z czterech załogowych stanowisk symulacyjnych, każde zbudowane z modułu bojowego odwzorowującego wieżę ze stanowiskiem dowódcy i działonowego, modułu kierowcy odwzorowującego przedział kierowania, a także ze stanowiska instruktora-operatora, stanowiska komputerowego do sterowania piechotą i stanowiska kierownika zajęć (Poszukiwany Rosomak do walki radioelektronicznej).

Oferent, wspólnie z Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi z Siemianowic Śląskich (obecnie Rosomak) i spółką Trinity Interactive z Warszawy opracował Symulator Szkolenia Kierowców KTO Rosomak typu Jaskier (wykorzystywany w Wojsku Polskim), a także Symulator Szkolenia Dowódców i Działonowych KTO Rosomak typu Tasznik, który w 2013 podczas kieleckiego MSPO otrzymał Nagrodę Prezydenta RP (Dodatkowe Rosomaki-M3 pod zabudowę specjalistyczną).

Tasznik może być instalowany w dwóch wariantach: pierwszy podstawowy z kabiną na kołach bądź w wersji rozbudowanej, w której kabina symulatora zamontowana jest na platformie ruchomej o sześciu stopniach swobody, która symuluje ruchy pojazdu podczas jazdy w różnych warunkach terenowych. Symulatory tego typu mogą być połączone ze sobą, tworząc, w zależności od potrzeb, strukturę plutonu lub kompanii. Urządzenie ma 3 m długości, 2,4 m wysokości, 2,4 m wysokości oraz masę ok. 1350 kg.

Postępowanie przetargowe w tej sprawie rozpoczęto 3 lutego 2020. Termin składania wniosków wyznaczono na 20 marca 2020 (potem zmieniono na 31 marca 2020). Jednak otwarcie ofert nastąpiło dopiero 6 maja 2021. Konsorcjum Autocomp Management i Autocomp Serwis było jedynym oferentem. Budżet zamówienia na część gwarantowaną wynosił 22 mln zł brutto. Oferent udzielił 73-miesięcznej gwarancji od daty dostawy. Wykonawca musi także zainstalować i uruchomić system. 11 maja zdecydowano o wyborze oferty (MON zamawia pojazdy i amunicję w PGZ).

Obecnie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu użytkuje kompleksowy symulator strzelań z KTO Rosomak. System SK-1 Pluton został opracowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM z Gliwic we współpracy z ośrodkami naukowymi. W 2014 IU MON ogłosił postępowanie na dostawę kolejnych symulatorów SK-1 Pluton, zostało ono jednak unieważnione. Należy podkreślić, że SK-1 Pluton jest urządzeniem ze stacjonarnymi załogowymi stanowiskami odwzorowującymi wieżę oraz przedział kierowania (Mesko dostarczy amunicję średniokalibrową).

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

Karabela dla WP

2017-04-06
X