Przejdź do serwisu tematycznego

Seminarium naukowe nt. technologii rakietowych w WAT

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych zorganizowało w obiektach Wojskowej Akademii Technicznej seminarium naukowe pt. Wykorzystanie technologii rakietowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

7 marca br. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (CDiS SZ) zorganizowało w obiektach Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) seminarium naukowe pt. Wykorzystanie technologii rakietowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Przedsięwzięcie to przeprowadzone zostało w ramach kampanii Nowe Urządzenie Polskie – NUP 2X35, edycja EDT (Emerging and Disruptive Technologies).

Partnerami strategicznymi CDiS SZ w pracach nad innowacyjnymi technologiami w ramach NUP 2X35 – EDT są Departament Innowacji MON oraz Wojskowa Akademia Techniczna, które w ścisłej współpracy przeprowadziły już wiele przedsięwzięć w tym obszarze. Przedmiotem obecnego seminarium było omówienie dotychczasowych doświadczeń oraz najnowszych osiągnięć w dziedzinie projektowania i produkcji pocisków rakietowych. Analizując działania wojenne w ostatnich kilku latach, a przede wszystkim aktualnie toczoną wojnę w Ukrainie, zaobserwować można coraz większe znaczenie artylerii rakietowej, rakiet balistycznych oraz manewrujących. Broń rakietowa staje się kluczowym rodzajem uzbrojenia, czynnikiem decydującym o ewentualnym sukcesie na współczesnym polu walki. Z całością problematyki oraz detalami z tego obszaru zapoznali uczestników seminarium zaproszeni goście – wybitni eksperci od technologii rakietowych.

Na początku seminarium głos zabrał dyrektor Departamentu Innowacji gen. bryg. Marcin Górka, który podkreślił wagę stosowania technologii rakietowych na współczesnym polu walki. Nawiązał do trwającej obecnie wojny w Ukrainie, gdzie ściera się konwencjonalny sposób użycia systemów rakietowych z bardziej nowoczesnymi, takimi choćby jak broń hipersoniczna. Podkreślił jednocześnie pilną potrzebę rozwoju zdolności w tym obszarze w Siłach Zbrojnych RP. Następnie głos zabrał rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. Przemysław Wachulak, który zaznaczył, że w rozwoju sił zbrojnych kluczowe jest nabywanie nowych zdolności operacyjnych, kompatybilnych z założeniami przyjętej strategii działania. Generał Wachulak stwierdził również, że projekty realizowane we współpracy Departamentu Innowacji MON, Wojskowej Akademii Technicznej i Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, do których zaliczyć należy projekt EDT, muszą łączyć doświadczenie i wiedzę wojskową z wiedzą naukową pozyskaną ze środowisk akademickich i naukowo-badawczych. Przedstawił także wkład WAT w rozwój technologii rakietowych oraz główne kierunki prowadzonych w uczelni prac w tym zakresie.

W części głównej seminarium interesujące referaty przedstawili naukowcy zajmujący się przedmiotową dziedziną. Mjr dr inż. Witold Bużantowicz z WAT wystąpił z wykładem na temat kierunków i uwarunkowań rozwoju techniki rakietowej w aspekcie obrony powietrznej. W swoim wystąpieniu prelegent uzasadnił potrzebę rozwoju obrony powietrznej jako konieczną reakcję na obecne zagrożenia. Szczegółowo omówił też tendencje rozwojowe na świecie w obszarze pocisków rakietowych, wspominając jednocześnie o samolotach 5. i 6. generacji, platformach bezzałogowych klasy MALE czy pociskach hipersonicznych.

Kolejny prelegent, dr inż. Adam Okniński z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, omówił w swoim wystąpieniu technologie rakietowe, a w szczególności napędy rakietowe, które stanowią strategiczny obszar działalności jego instytutu. Przedstawił też historię rozwoju techniki rakietowej w instytucie, zaangażowanie w międzynarodowe projekty rozwojowe technologii rakietowych, podkreślając przy tym posiadane przez grono naukowców instytutu doświadczenie, kompetencje i dorobek naukowy w tym zakresie.

W dalszej kolejności mgr inż. Dawid Cieśliński, również z tego instytutu, wygłosił wykład na temat rozwoju technologii rakietowych w ramach programów krajowych, do których zaliczył: projekt SPOPS dotyczący silników pomocniczych na paliwo stałe dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe, projekt GUWS dotyczący gazodynamicznych układów sterowania oraz HIPERGOL polegający na opracowaniu technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji.

Na zakończenie seminarium dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. Politechniki Warszawskiej, przybliżył temat technologii silników rakietowych w zastosowaniu militarnym – dziś i w przyszłości, na bazie badań prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. Swój wykład prelegent oparł na przykładzie własnego pocisku badawczego ORION. Omówił także przykłady prac nad systemami silników rakietowych, nad którymi prowadzone są obecnie prace w kraju, np. sterowanie gazodynamiczne, napęd wieloimpulsowy pocisku czy też pozyskiwanie nowych paliw, utleniaczy i kompozytów w budowie silnika.

Zdjęcia: CDiS SZ

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Prezydent Andrzej Duda w Fabryce Broni

Prezydent RP Andrzej Duda i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera złożyli wizytę w należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fabryce Broni Łucznik-Radom.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Mesko

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund T. Andrzejczak złożył wizytę w należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakładach spółki Mesko w Skarżysku Kamiennej.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X