Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o przeprowadzeniu przez Stocznię Remontową Shipbuilding prób morskich SAT (Sea Acceptance Test) holownika H-11 Bolko projektu B860 i rozpoczęciu prób zdawczo-odbiorczych. Po ich zakończeniu jednostka trafi do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Holownik H-11 Bolko to pierwszy z serii holowników projektu B860 budowanych dla Marynarki Wojennej RP. Jednostki budowane są w gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding w ramach umowy zawartej 19 czerwca 2017 roku / Zdjęcie: Stocznia Remontowa Shipbuilding

Holownik H-11 Bolko to pierwszy z serii holowników projektu B860 budowanych dla Marynarki Wojennej RP. Jednostki budowane są w gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding w ramach umowy zawartej 19 czerwca 2017 roku / Zdjęcie: Stocznia Remontowa Shipbuilding

SAT odbyły się na początku września na wodach Zatoki Gdańskiej oraz południowego Bałtyku. Ich celem było sprawdzenie systemów i urządzeń okrętowych w warunkach morskich, co wynika z umowy podpisanej 19 czerwca 2017 i klasyfikatora Polskiego Rejestru Statków, czyli wymagań niezbędnych do uzyskania właściwej klasy jednostki pływającej.

 Po pozytywnym zakończeniu prób morskich rozpoczęto próby zdawczo-odbiorcze prowadzone przez komisję odbiorczą. W ich wyniku zweryfikowana zostanie poprawność montażu, działania i zintegrowania systemów okrętowych, zgodnie z określonymi umową wymaganiami.

Opis
Holownik H-11 Bolko to pierwszy z serii holowników projektu B860 budowanych dla Marynarki Wojennej RP. Jednostki budowane są w gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding w ramach umowy o wartości 283 488 000 zł zawartej 19 czerwca 2017 (Wodowanie holownika Bolko, 2018-10-09). Zgodnie z warunkami kontraktu Marynarka Wojenna odbierze w latach 2019-2020 sześć holowników projektu B860, które trafią do 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

W 2019 roku mają zostać przekazane jeszcze dwa holowniki H-1 Gniewko i H-2 Mieszko (Chrzest holownika Mieszko, 2019-07-09), które przechodzą obecnie próby portowe HAT (Harbour Acceptance Test). Dostawy H-12 Semko, H-3 Leszko i H-13 Przemko mają nastąpić w 2020 roku. Jednostki znajdują się w różnych stadiach zaawansowania produkcji.