11 lipca Komenda Główna Policji ponownie ogłosiła przetarg na dostawy tysiąca 9-mm pistoletów samopowtarzalnych Glock 17 Gen 3 lub równoważnych. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, bowiem nie wpłynęła na nie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu (Policja unieważnia Glocki, 2019-06-20). Zamówienie ma być zrealizowane do 16 grudnia 2019.

Komenda Główna Policji ponownie rozpoczęła postępowanie na dostawy tysiąca pistoletów Glock 17 Gen 3 lub równoważnych. Broń trafi w ręce funkcjonariuszy pionu kontrterrorystycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Zastosowano procedurę przyśpieszoną, oferty można nadsyłać do 30 lipca, a dostawa ma zostać zrealizowana do 16 grudnia 2019 / Zdjęcie: Policja

Komenda Główna Policji ponownie rozpoczęła postępowanie na dostawy tysiąca pistoletów Glock 17 Gen 3 lub równoważnych. Broń trafi w ręce funkcjonariuszy pionu kontrterrorystycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Zastosowano procedurę przyśpieszoną, oferty można nadsyłać do 30 lipca, a dostawa ma zostać zrealizowana do 16 grudnia 2019 / Zdjęcie: Policja

Oferty należy składać do 30 lipca. Tym razem zdecydowano się na procedurę przyśpieszoną z uwagi na pilną konieczność doposażenia funkcjonariuszy pionu kontrterrorystycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w pistolety samopowtarzalne.

Glocki 17 są podstawowym wyposażeniem służb odpowiedzialnych za zwalczanie najcięższych rodzajów przestępczości i zatrzymywanie członków grup przestępczych o charakterze zbrojnym. W związku z czym zakup pistoletów tego typu ma bezpośredni wpływ na skuteczność realizowanych ustawowych zadań Policji.

Komenda Główna Policji tłumaczy, że broń równoważna oznacza konstrukcję gwarantujące nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Opisany zamiennik ma być opisany przez europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych.

Kryterium oceny stanowi cena brutto z wagą 60% i okres gwarancji z wagą 40% (minimum 5 lat – 0, 6 lat – 10 punktów, 7 lat – 20 punktów, 8 lat – 30 punktów, 9 lat i więcej – 40 punktów).

Broń ma być skompletowana z dwoma magazynkami 17-nabojowymi i dwoma 19-nabojowymi, zestawem do czyszczenia, instrukcją użytkowania i konserwacji, kartą gwarancyjną i pudełkiem transportowym z tworzywa sztucznego.

W poprzednim postępowaniu oferty nadesłały dwa przedsiębiorstwa: Kaliber i Centrum Szkoleniowe CAMP X. Pierwsza spółka to wieloletni dostawca Policji i polski dystrybutor austriackiego Glocka, który zaproponował broń za 2,95 mln zł z okresem gwarancji 9 lat. Udział drugiego był zaskoczeniem, gdyż zaoferowano produkowany w Czarnogórze przez Tara Aerospace and Defence Product pistolet TM-9. Wartość oferty wynosiła 2,58 mln zł, a czas gwarancji 6 lat.