17 listopada br. Komenda Główna Policji (KGP) poinformowała, że funkcjonariusze Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie aresztowali i przewieźli do Hagi oskarżonego o zbrodnie wojenne byłego rzecznika Armii Wyzwolenia Kosowa i byłego przewodniczącego parlamentu Jakupa Krasniqiego.

Funkcjonariusze Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie aresztowali oskarżonego o zbrodnie b. rzecznika Armii Wyzwolenia Kosowa i b. przewodniczącego parlamentu Jakupa Krasniqiego. / Zdjęcie: Polska Policja

Funkcjonariusze Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie aresztowali oskarżonego o zbrodnie b. rzecznika Armii Wyzwolenia Kosowa i b. przewodniczącego parlamentu Jakupa Krasniqiego. / Zdjęcie: Polska Policja

Trybunał ds. zbrodni wojennych w Kosowie mający siedzibę w Hadze sądzi domniemane zbrodnie popełnione w latach 1999-2000 przez członków Armii Wyzwolenia Kosowa (UÇK, Ushtria Çlirimtare e Kosovës) na mniejszościach etnicznych i przeciwnikach politycznych. 

Jakup Krasniqi (1 stycznia 1951 w Fatos) zostanie oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zatrzymany przez polskich kontrterrorystów z FPU SWAT EULEX, był przewodniczącym Zgromadzenia Kosowa od 2008 do 2014. Od 27 września 2010 do 22 lutego 2011 oraz ponownie od 30 marca 2011 do 7 kwietnia 2011 pełnił obowiązki prezydenta Kosowa. 

Polscy policjanci stanowią obecnie największą liczebnie grupę wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji. Polski Kontyngent Policyjny Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie realizuje zadania w zakresie rozwoju i wzmacniania wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomagania lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska Policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC, Crowd and Riot Control), oraz z zakresu specjalnej taktyki uzbrojenia (SWAT, Special Weapon and Tactics).