18 września Komenda Główna Policji poinformowała o rozpoczęciu modernizacji policyjnych sieci radiowych w trzynastu miastach do systemu TETRA (TErrestrial TRunked RAdio), który jest otwartym standardem cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej, opracowanym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Od 2000 do tej pory system działał pilotażowo w czterech miastach (Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie). Po podpisaniu umowy i wdrożeniu projektu system TETRA będzie działał w każdym mieście wojewódzkim.
 Przyspieszenie wdrażania systemu TETRA w całym kraju następuje po kilkunastu latach od zapowiedzi przeprowadzenia tego przedsięwzięcia przez kolejne szefostwa MSWiA i Komendy Głównej Policji / Zdjęcie: KGP

Przyspieszenie wdrażania systemu TETRA w całym kraju następuje po kilkunastu latach od zapowiedzi przeprowadzenia tego przedsięwzięcia przez kolejne szefostwa MSWiA i Komendy Głównej Policji / Zdjęcie: KGP

22 maja poinformowano, że dostawcą systemu TETRA zostało wybrane konsorcjum Motorola Solutions za 118,8 mln zł brutto (oraz 33,79 mln zł brutto w ramach opcji). Odrzucono kontroferty konsorcjum Sprint i Hytera Mobilfunk za 191,72 mln zł brutto,oraz Indra Sistemas z Rohill Engineering i Page Communications za 194,9 mln zł brutto. Przetarg został ogłoszony na początku września 2018, a budżet na ten cel wynosił niecałe 300 mln zł brutto. Program zakłada wybudowanie około 170 stacji bazowych TETRA oraz dwóch węzłów centralnych w 13 miastach wojewódzkich.Do tej pory Polska pozostawała jedynym dużym państwem Unii Europejskiej, który nie wdrożył szerzej standardu systemu TETRA, a kilkukrotne próby jego wprowadzenia kończyły się fiaskiem na różnych etapach.

Obecnie wyłonionemu oferentowi udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. System ma być zbudowany ze środków przyznanych na podstawie Ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

System TETRA został wskazany w Rekomendacji Police Co-Operation z czerwca 2003 do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 jako właściwy do stosowania przez służby z obszaru bezpieczeństwa, porządku publicznego i ratownictwa w strefie Schengen. Dlatego w przyszłości zostanie wdrożony przez inne służby bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa w Polsce i będzie szkieletem do budowy systemu obejmującego swoim zasięgiem cały obszar kraju.

Standard pozwala na prowadzenie bezpiecznych korespondencji radiowych i multimedialnych, jest odporny na możliwość podsłuchu dzięki szyfrowaniu. Nawet w przypadku próby korzystania z oryginalnego radiotelefonu, nieuprawniony użytkownik nie ma dostępu do korespondencji. TETRA pozwala także na integrację usług z lokalizacją za pomocą systemu GPS, dostęp do internetowych baz danych, przesyłanie komunikatów statusowych (odpowiednik SMS), czy implementację komunikacji bezprzewodowej WAP.