16 lipca Komenda Główna Policji (KGP) opublikowała ogłoszenie dotyczące dostawy kontenerowego magazynu do przechowywania materiałów wybuchowych. Postępowanie jest realizowane w ramach zakupu sprzętu służącego zapobieganiu i likwidacji zagrożeń związanych z materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi substancjami sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Magazyn ma mieć drzwi jednoskrzydłowe ryglowane na dwa zamki klasy C z jednej strony oraz wrota kontenerowe z drugiej. Obok drzwi ma być umieszczona wnęka z pokrywą do montażu klawiatury instalacji alarmowej. Materiały wybuchowe i inicjujące muszą być przechowywane w specjalnych gniazdach

Magazyn ma mieć drzwi jednoskrzydłowe ryglowane na dwa zamki klasy C z jednej strony oraz wrota kontenerowe z drugiej. Obok drzwi ma być umieszczona wnęka z pokrywą do montażu klawiatury instalacji alarmowej. Materiały wybuchowe i inicjujące muszą być przechowywane w specjalnych gniazdach

 

Termin składania ofert minie 30 lipca o godz. 9.00. Zamawiający oczekuje zrealizowania dostawy pomiędzy 7 sierpnia a 30 października 2020. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%) i okres gwarancji (40%), wynoszący minimum 60 miesięcy i maksymalnie 84 miesiące. Wymagane jest przeprowadzenie instruktażu użytkowania dla 10 osób w dniu odbioru magazynu (Armatki wodne dla Policji, 2020-07-15).

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, magazyn ma być oparty o konstrukcję kontenera serii ISO 1CC zgodnie z PN-ISO 668:1999. Ma mieć drzwi jednoskrzydłowe ryglowane na dwa zamki klasy C z jednej strony oraz wrota kontenerowe z drugiej. Obok drzwi ma być umieszczona wnęka z pokrywą do montażu klawiatury instalacji alarmowej. Magazyn ma mieć również otwory wentylacyjne z pokrywą i siatką przeciw gryzoniom, osiem naroży kontenerowych oraz kieszenie na widły do podnoszenia go za pomocą wózka widłowego. Kontener ma umożliwiać bezpieczną eksploatację z zachowaniem strefy ochronnej od oddziaływania fali uderzeniowej nie większej niż 15 m.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, magazyn do przechowywania materiałów wybuchowych ma być oparty o konstrukcję kontenera serii ISO 1CC zgodnie z PN-ISO 668:1999 / Zdjęcia: Jakusz

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, magazyn do przechowywania materiałów wybuchowych ma być oparty o konstrukcję kontenera serii ISO 1CC zgodnie z PN-ISO 668:1999 / Zdjęcia: Jakusz

Magazyn ma służyć do bezpiecznego przechowywania materiałów wybuchowych i materiałów inicjujących w ilości co najmniej 43 kg w ekwiwalencie TNT. Ma być podzielony na trzy części. Pierwsza przeznaczona do przechowywania materiałów wybuchowych kruszących o masie maksymalnie 25 kg TNT w gniazdach, z których każde ma umożliwiać przechowywanie 1,3 kg TNT lub 1 kg materiałów plastycznych. Gniazda z plombowaną pokrywą muszą być konstrukcji zapobiegającej przeniesieniu detonacji na sąsiednie gniazda.

Druga część ma służyć do przechowywania 1000 zapalników inicjujących elektrycznych typu ERG, spłonek 8A TAT, lontów prochowych i detonujących w gniazdach odpornych na wybuch materiałów przechowywanych w innych gniazdach (Policja kupuje pojazdy saperskie, 2019-01-13).

Trzecia sekcja ma umożliwiać przechowywanie materiałów wybuchowych kruszących o maksymalnej masie 18,4 kg TNT w gniazdach, z których każde może przechowywać do 2 kg TNT lub 1 kg materiałów plastycznych. W tej części ma również znajdować się miejsce na przechowywanie zaplombowanych czterech zestawów minersko-pirotechnicznych o wymiarach zewnętrznych 460x360x100 mm o masie materiału wybuchowego minimum 2 kg TNT.

Wyposażenie dodatkowe to instalacja oświetleniowa (wewnętrzna i awaryjna), instalacja odgromowa i uziemiająca, system klimatyzacji utrzymujący temperaturę od 0 do +28 st. C, system alarmowy z sygnalizacją optyczną i akustyczną, dwie gaśnice proszkowe 4-kilogramowe A, B, C.