12 czerwca Policja rozpoczęła postępowanie dotyczące dostaw pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Przetarg nieograniczony podzielono na dwa zadania. W ramach pierwszego Komenda Główna Policji (KGP) zamierza kupić 965 pistoletów bez kabury i ładownicy, drugie obejmuje dostawy 350 P99 (lub równoważnych) w odmianie szkolnej, przeznaczonej do treningu bezstrzałowego, także bez kabury i ładownicy.

Policja rozpoczęła postępowanie na dostawę blisko tysiąca małych pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Ze względu na zaznaczoną w SIWZ podlufową szynę Picatinny, wymagań funkcjonariuszy nie spełniają m.in. kupowane wcześniej austriackie modele Glock 19, czy licencjonowane Walther P99. /Zdjęcie: Policja

Policja rozpoczęła postępowanie na dostawę blisko tysiąca małych pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Ze względu na zaznaczoną w SIWZ podlufową szynę Picatinny, wymagań funkcjonariuszy nie spełniają m.in. kupowane wcześniej austriackie modele Glock 19, czy licencjonowane Walther P99. /Zdjęcie: Policja

Każda bojowa konstrukcja ma być dostarczona z dwoma magazynkami, instrukcją, zestawem do czyszczenia, kartą gwarancyjną i pudełkiem z tworzywa sztucznego. Zamówienie ma zostać zrealizowane do 14 grudnia 2018. Oferty powinny zostać dostarczone do Biura Finansów KGP do 23 lipca.

Kryteriami oceny jest w 60% cena i w 40% gwarancja na broń i magazynki. I tutaj ciekawostka – Policja oczekuje wyjątkowo długiego okresu gwarancyjnego. Za 5-letni jest 0 punktów, za 6-letni 5, za 7-letni – 10 punktów, za 8-letni – 15, za 9-letni – 20 punktów, za 10-letni – 25, za 11-letni – 30 punktów, za 12-letni – 35 i wreszcie za maksymalny 13-letni aż 40 punktów. Oznacza to, że jeżeli ktoś zdecyduje się wprowadzić tak długi czas do oferty, to gwarancja będzie obejmowała cały czas wykorzystywania broni przez funkcjonariuszy!

Policja poszukuje broni działającej na zasadzie wykorzystania krótkiego odrzutu lufy i ryglowanego przez przekoszenie lufy w pionie. Konstrukcja ma zostać wyposażona w mechanizm spustowo-uderzeniowy z samonapinaniem (SA/DA, DAO i semi-DAO).

Masa broni (bez magazynka) nie ma przekroczyć 800 g, długość całkowita nie może być większa od 205 mm, szerokość od 37 mm, a wysokość (bez magazynka) od 150 mm. Długość lufy poszukiwanej broni ma być 90 mm lub większa, a długość linii celowniczej wynosić minimum 150 mm.

Szkielet ma być wyposażony w podlufową szynę uniwersalną standardu MIL-STD-1913/Picatinny i mieć możliwość montażu linki zabezpieczającej w dolnej części chwytu. Broń ma być wyposażona w metalowe, stałe przyrządy celownicze ze znacznikami ułatwiającymi celowanie.

Konstrukcja ma być zasilana z dwurzędowego magazynka o pojemności co najmniej 15 sztuk amunicji 9 mm x 19. Budowa magazynka powinna umożliwiać strzelcowi ocenę liczby nabojów znajdujących się w środku. Donośnik być wykonany w kolorze jaskrawym, dla wzrokowej kontroli stanu.

Żywotność istotnych części pistoletu (lufa, zamek, szkielet) ma przekraczać 10 tys. strzałów. Interesujące jest, że do wymagań wpisano, że konstrukcja ma umożliwiać oddawanie wielokrotnych strzałów na sucho (każdy odpowiada 7-9 strzałom amunicją bojową), w ramach policyjnych procedur kontroli broni.

Pistolet ma być bezpiecznie przenoszony z nabojem w komorze i musi być wyposażony we wskaźnik jego obecności. Broń ma mieć zabezpieczenie przed strzałem przedwczesnym i przypadkowym. Zdjęcie tych blokad ma następować automatycznie podczas ściągania języka spustowego. Ciekawostką jest, że pistolet może – ale nie musi – być wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik nastawny. Jest to nowość w specyfikacji policyjnej broni.