Komendant Główny Policji decyzją nr 60 z 22 marca 2017 rozszerzył uzbrojenie podległej mu formacji (zgodne z decyzją nr 253 z 20 lipca 2016) o nowy półautomatyczny granatnik rewolwerowy RGP-40 produkowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT). Decyzja weszła w życie z dniem podpisania, jednak została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji dopiero 18 kwietnia 2017. Tym samym tarnowska broń jest czwartym granatnikiem oficjalnie zatwierdzonym do użytku przez funkcjonariuszy, po jednostrzałowych wz. 74 Pallad do amunicji 40 mm x 47SR oraz H&K HK69 i B&T BT-06 do naboju 40 mm x 46SR.

Policja kupiła trzy granatniki rewolwerowe RGP-40, które zostały dostarczone funkcjonariuszom w grudniu 2016. Wprowadzając je do uzbrojenia 22 marca wyprzedziła Wojsko Polskie / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Policja kupiła trzy granatniki rewolwerowe RGP-40, które zostały dostarczone funkcjonariuszom w grudniu 2016. Wprowadzając je do uzbrojenia 22 marca wyprzedziła Wojsko Polskie / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Warto przypomnieć, że 17 listopada 2016 Komenda Główna Policji (KGP) ogłosiła postępowanie na dostawę granatników rewolwerowych. Miały być dostosowane do strzelania amunicją bojową i specjalną (w tym niezabijającą) 40 mm x 46SR niskiej prędkości wylotowej (LV) i 40 mm x 51SR średniej prędkości (MV) wylotowej. Wymaganiem było wyposażenie lufy granatnika w osłonę z szynami montażowymi, jak i dostawa konstrukcji z celownikiem kolimatorowym.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte na korzyść tarnowskich Zakładów Mechanicznych. KGP kupiła trzy konstrukcje tego typu, a broń dostarczono 19 grudnia ubiegłego roku. Tym samym Policja, a nie Wojsko Polskie, została pierwszym w kraju użytkownikiem granatników rewolwerowych RGP-40. Broń została dostarczona do Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie poddano ją próbom, w tym ocenie przydatności dla funkcjonariuszy, jak też wypracowaniu zasad użycia. RGP-40 będą też testowane przy użyciu różnych granatów specjalnych, w tym niezabijających produkcji polskiej i zagranicznej. Polska konstrukcja z ZMT ma zastąpić w służbie 26,5-mm strzelby powtarzalne RGA-86 (ZGR-1).

Należy zwrócić uwagę, że podejście Policji jest całkowicie odmienne, niż Wojska Polskiego. Komenda Główna podjęła decyzję, że zanim zdecyduje się na zakup większej liczby nowych konstrukcji, broń powinna być wcześniej dobrze sprawdzona i przetestowana przez funkcjonariuszy. Tymczasem Wojsko Polskie najpierw ogłosiło postępowanie i kupiło granatniki rewolwerowe. Dopiero po dostarczeniu RGP-40 będzie do nich tworzyło taktykę, budowało zaplecze i planowało rozmieszczenie tego rodzaju uzbrojenia w drużynie. Co więcej, zakupy amunicji do wojskowych RGP-40 planowane są dopiero na 2018, po pełnym wdrożeniu w ZM Dezamet nabojów 40 mm x 46SR z nowymi zapalnikami i tłoczonymi łuskami. Zastąpią frezowane, które pęczniały po strzale klinując się w bębnach granatnika.