4 kwietnia Komenda Główna Policji (KGP) opublikowała oferty w postępowaniu na dostawy amunicji. Kupowane mają być naboje pistoletowe 9 mm x 19 z pociskami całopłaszczowymi TFMJ (Total Full Metal Jacket), z wgłębieniem wierzchołkowym JHP (Jacketed Hollow-Point, nierykoszetujące) oraz barwiącymi. Postępowanie na dostawę prawie 12 milionów sztuk amunicji zostało ogłoszone 26 lutego 2019. Kryteriami wyboru ofert będą cena (60%) i gwarancja (40%). Termin realizacji dostaw minie 31 października 2019.
 Polska Policja kupuje od kilku do kilkunastu milionów sztuk amunicji pistoletowej 9 mm x 19 rocznie / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Polska Policja kupuje od kilku do kilkunastu milionów sztuk amunicji pistoletowej 9 mm x 19 rocznie / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Zamówienie zostało podzielone na trzy części, a okres gwarancji na wszystkie wynosi 9 lat. Pierwsza z nich obejmuje dostawę 11 379 000 sztuk amunicji 9 mm x 19 z pociskiem TFMJ, na co zamawiający przeznaczył 9 000 000 zł brutto. Do 29 marca wpłynęły trzy oferty od spółek Cenzin z Warszawy (9 797 319 zł brutto), Mildat z Warszawy (9 363 437,73 zł brutto) i UMO z Zielonki (10 241 100 zł brutto) (Amunicja dla BOA, 2019-03-19).

Na dostawy 307 500 sztuk amunicji 9 mm x 19 z pociskiem JHP zamawiający chce przeznaczyć 354 000 zł. W terminie wpłynęły dwie oferty: od spółek Cenzin (359 313,75 zł brutto) i Mildat (529 515 zł brutto). Ostatnia część zamówienia obejmuje dostawę 30 000 sztuk amunicji treningowej 9 mm x 19 z pociskiem barwiącym, na co przewidziano maksymalnie 82 000 zł brutto. Wpłynęły dwie oferty: od spółek Cenzin (74 169 zł brutto) i Works 11 z Katowic (70 200 zł brutto).

W ubiegłym roku 8 mln sztuk amunicji 9 mm x 19 z pociskiem TFMJ NONTOX dostarczyła spółka Cenzin za 6 799 600 zł brutto. Była to amunicja czeskiego producenta Sellier & Bellot. W 2017 Cenzin dostarczył Policji ponad 10 mln sztuk 9 mm x 19 z pociskiem TFMJ (Cenzin dostarczy amunicję Policji , 2018-06-18, 9 mm x 18 dla Policji, 2018-06-30).