Przejdź do serwisu tematycznego

Podsumowanie 2022 w PGZ

Rok 2022 przyniósł Polskiej Grupie Zbrojeniowej wiele wyzwań, ale również okazji do ugruntowania swojej pozycji jako kluczowego partnera w procesie modernizacji technicznej Wojska Polskiego.

Jednym z kluczowych elementów działalności Grupy był program Narew. Po podpisaniu umowy na dostawy wstępnych elementów systemu, pierwsze komponenty trafiły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP zaledwie w ciągu 6 miesięcy. Równie istotne było podpisanie umowy o współpracy strategicznej w tramach realizacji programu Miecznik. Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun stał się hitem eksportowym, a na wyposażenie polskiej armii na bazie zawartych kontraktów trafią m.in. kolejne elementy dywizjonowych modułów ogniowych Regina, systemy wieżowe ZSSW-30, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe i szereg innego sprzętu produkowanego przez spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Istotnym krokiem otwierającym nowe perspektywy przed PGZ było również zacieśnienie współpracy z koreańskim przemysłem obronnym, na bazie porozumień zawartych z Hyundai Rotem oraz Hanwha Defence. Podobnie jak w poprzednich latach, PGZ aktywnie prezentowała swoją bogatą ofertę, zarówno na rynkach zagranicznych jak i targach krajowych. Wiele wyrobów otrzymało wyróżnienia i nagrody podczas wydarzeń branżowych. Tradycyjnie istotnym elementem aktywności PGZ były działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, w ramach których wspieraliśmy weteranów, kombatantów, jak również instytucje kultury.

Kontrakty zbrojeniowe PGZ

W kwietniu konsorcjum PGZ-Narew zawarło kontrakt na dostawy wstępnych elementów systemu Narew w oparciu o pociski CAMM oraz ich integrację z komponentami dostarczonymi przez Siły Zbrojne RP. Pierwsze komponenty jednostki ogniowej „małej Narwi” zostały dostarczone w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Dostawa objęła wyrzutnie iLauncher z pociskami CAMM od brytyjskiego partnera MBDA UK, posadzone na podwoziach wysokiej mobilności Jelcz 8×8 i zintegrowane z polskim systemem klasy C2 oraz stacją radiolokacyjną Soła (Dostawy elementów Małej Narwi do Wojska Polskiego).

W maju Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła kontrakt na dostawy karabinków MSBS Grot wraz z wyposażeniem dodatkowym do sił zbrojnych jednego z państw Afryki Wschodniej. Podpisany kontrakt zakłada dostawę partii karabinków MSBS Grot we wskazanym przez zamawiającego kalibrze 7,62 mm x 39 wraz z pakietem wyposażenia dodatkowego: granatnikami podwieszanymi oraz celownikami optycznymi produkcji PCO (Sukces eksportowy MSBS Grot).

Mała Narew

W lipcu konsorcjum przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego pod egidą wchodzącej w skład PGZ Huty Stalowa Wola zawarło z Agencją Uzbrojenia pierwszą umowę wykonawczą w ramach umowy ramowej na dostawę Zdalnie Sterowanych Systemów Wieżowych kal. 30 mm. Kontrakt wykonawczy obejmuje dostawy z produkcji seryjnej 70 wież zintegrowanych z KTO Rosomak. W tym samym miesiącu konsorcjum PGZ-Ottokar zawarło umowę ramową na dostawę elementów składowych bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów (Umowa na ZSSW-30 podpisana, Konsorcjum PGZ-Ottokar zawarło umowę ramową na dostawę niszczycieli czołgów).

W październiku konsorcjum PGZ-Pilica+ zawarło umowę ramową z Agencją Uzbrojenia na dostawy dwudziestu jeden przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich Pilica+. Dostawa pierwszego uzupełnionego zestawu przewidywana jest na 2024 (Pilica+ wzmocni obronę przeciwlotniczą Wojska Polskiego).

W listopadzie konsorcjum PGZ-WWR zawarło umowę ramową z Agencją Uzbrojenia na dostawy elementów systemu uzbrojenia wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, które Siły Zbrojne RP pozyskują ze Stanów Zjednoczonych oraz Korei Południowej. W ślad za nią w grudniu została zawarta pierwsza umowa wykonawcza, obejmująca dostarczenie łącznie 59 podwozi specjalnych oraz pojazdów amunicyjnych w pełni wyprodukowanych przez Jelcz sp. z o.o., które stanowić będą nośnik zarówno dla pozyskiwanych z Korei Południowej wyrzutni K239 Chunmoo, jak i zamawianych w Stanach Zjednoczonych systemów M142 HIMARS (Pierwsza umowa wykonawcza konsorcjum PGZ-WWR).

Wybrane kontrakty spółek

Konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola podpisało aneks do umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zakładający wyprodukowanie i dostarczenie do dalszych testów i badań cztery egzemplarze nowego bojowego pływającego wozu piechoty, które realizowane są w ramach programu kr. Borsuk. W lipcu NBPWP Borsuk rozpoczął badania kwalifikacyjne (NBPWP Borsuk na testach w 15. BZ).

W przeddzień inauguracji targów MSPO spółka ze Stalowej Woli zawarła z Agencją Uzbrojenia kontrakt na dostawy wybranych elementów do dwóch dodatkowych dywizjonowych modułów ogniowych Regina, wyposażonych w 155 mm haubice samobieżne Krab (MSPO 2022: kolejne haubice Krab dla Wojska Polskiego).

Targi przyniosły szereg kontraktów na dostawy sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP również pozostałym spółkom wchodzącym w skład Grupy PGZ. Umowy objęły dostawy rozwiązań przeznaczonych dla KMO Rak, projektów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła oraz Narew, kolejne partie ciężarówek Jelcz 442 oraz 662 i sprzęt optoelektroniczny dla żołnierzy, a ich łączna wartość to ponad 4 mld zł (MSPO 2022: Siedem umów MON za 3 mld zł).

W czerwcu spółka Mesko S.A. ze Skarżyska-Kamiennej pozyskała od Agencji Uzbrojenia kontrakt na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun dla Sił Zbrojnych RP. Umowa obejmuje dostawy 3500 pocisków oraz 600 mechanizmów startowych (Mesko z kontraktem na 3500 ppzr Piorun dla SZ RP).

Piorun okazał się również hitem eksportowym. W lutym pozytywnie zakończyły się negocjacje z Departamentem Obrony USA na dostawę kilkuset zestawów rakietowych Piorun. We wrześniu podpisano umowę na dostawę 300 zestawów rakietowych i 100 mechanizmów startowych PPZR Piorun dla sił zbrojnych Estonii. W listopadzie podpisano umowę na dostawę kilkuset zestawów systemów Piorun dla Sił Zbrojnych Królestwa Norwegii, a w grudniu do kolejnego państwa bałtyckiego (Kolejny sukces eksportowy ppzr Piorun, Mesko dostarczy zestawy rakietowe Piorun do Norwegii, Estonia zamówiła zestawy przeciwlotnicze Piorun).

Współpraca

Rok 2022 upłynął pod znakiem znaczącego rozszerzenia współpracy pomiędzy Polską oraz Koreą Południową w dziedzinie obronności. W kwietniu Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała we współpracy z Hyundai Rotem cykl warsztatów przemysłowych dotyczących potencjalnych obszarów strategicznej współpracy. Efektem tych warsztatów było podpisane w czerwcu memorandum w zakresie wspólnego rozwoju czołgów i transporterów opancerzonych (Warsztaty Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Hyundai Rotem).

Podczas XXX edycji Targów MSPO PGZ i Hyundai Rotem podpisały kolejne memorandum partnerskie, rozszerzające zakres współpracy o czołgi nowej generacji i lądowe systemy bezzałogowe. Równolegle PGZ zawarło memorandum z kolejnym południowokoreańskim przedsiębiorstwem, Hanwha Defense. Dokument określił ramy partnerstwa w zakresie produkcji, serwisowania, kosztów cyklu życia i przyszłego rozwoju haubic samobieżnych K9 oraz innych obszarów współpracy: bojowych wozów piechoty i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (MSPO 2022: PGZ i Hyundai Rotem podpisały memorandum o partnerstwie, MSPO 2022: Porozumienie PGZ z Hanwha Defense).

Konsorcjum PGZ-Miecznik zawarło umowy o współpracy strategicznej z partnerami przemysłowymi z Wielkiej Brytanii. Złożenie podpisów rozpoczęło fazę przygotowania do produkcji w programie pozyskania trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP. W wyniku analiz materiałów dostarczonych przez konsorcjum PGZ-Miecznik w grudniu 2021 r., Siły Zbrojne RP dokonały preselekcji preferowanych dostawców projektu platformy oraz systemu walki dla nowych wielozadaniowych okrętów Marynarki Wojennej RP. W toku negocjacji, konsorcjum PGZ-Miecznik zawarło umowy o współpracy strategicznej z dostawcami pierwszego wyboru – firmami Babcock, Thales UK oraz MBDA UK (Konsorcjum PGZ-Miecznik zawarło strategiczne porozumienia o współpracy przemysłowej).

9 maja br. Polska Grupa Zbrojeniowa i Politechnika Świętokrzyska podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Technologii Obronnych i Systemów Bezpieczeństwa. Wśród innowacyjnych rozwiązań, które mają powstać na bazie współpracy, jest m.in. system do sterowania przeciwpancernym pociskiem rakietowym czy projekt autonomicznego pojazdu lądowego.

Również w maju Polska Grupa Zbrojeniowa powołała konsorcjum PGZ-Ottokar, odpowiadające za zaprojektowanie, produkcję oraz dostawy niszczycieli czołgów, nowego wyrobu wchodzącego w skład oferty Grupy. Konsorcjum PGZ-Ottokar objęło spółki, które, we współpracy z dostawcą pocisku przeciwpancernego oraz prywatnym przemysłem realizować będą prace projektowe, produkcyjne oraz dostawy niszczycieli czołgów. Konsorcjum składa się z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (lidera konsorcjum), HSW, Mesko i WZE. Następnie dziewięć spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarło porozumienie z MBDA UK dotyczące współpracy w segmencie niszczycieli czołgów. Podpisany dokument jest kontynuacją zawartego w 2019 porozumienia dot. współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej z partnerami z Wielkiej Brytanii (Powołanie konsorcjum PGZ-Ottokar i porozumienie z MBDA UK).

We wrześniu PGZ oraz firma Honeywell podpisały memorandum dotyczące ustanowienia lokalnych zdolności serwisowych dla kluczowych komponentów i infrastruktury wojskowej w zakresie silników, układów napędowych i elektroniki pojazdowej dla Sił Zbrojnych RP (Porozumienie Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Honeywell ws. Abramsów).

W listopadzie Polska Grupa Zbrojeniowa i BAE Systems podpisały memorandum o dwustronnej współpracy w zakresie pojazdów bojowych i wozów zabezpieczenia technicznego (Współpraca PGZ i BAE Systems w zakresie platform lądowych).

Wydarzenia branżowe

MSPO – podczas jubileuszowej, 30. edycji Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała bogatą ofertę innowacyjnych rozwiązań i systemów dla Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych. Tradycyjnie, Polska Grupa Zbrojeniowa miała zaszczyt gościć na swoich stoiskach wielu znamienitych gości. Ekspozycję Grupy odwiedzili m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz przedstawiciele sił zbrojnych obecnych i potencjalnych partnerów zagranicznych (Podsumowanie udziału PGZ w XXX edycji targów MSPO).

POLSECURE – Grupa PGZ wzięła udział w inauguracyjnej edycji Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, które odbyły się w dniach 27-29 kwietnia w Kielcach. Swoją ofertę podczas targów zaprezentowało 11 spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (Pierwszy dzień targów POLSECURE w Kielcach).

WDS – Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała ofertę dla rynków Bliskiego Wschodu oraz Afryki podczas pierwszej edycji World Defence Show 2022 w Rijadzie – stolicy Królestwa Arabii Saudyjskiej. Odwiedzający stoisko PGZ mogli zapoznać się m.in. z modułowym systemem broni strzeleckiej z Fabryki Broni Łucznik-Radom, lekkim moździerzem piechoty LMP-2017 z Zakładów Mechanicznych Tarnów, wyposażeniem indywidualnym oraz ochroną balistyczną z PSO Maskpol, bogatą ofertą systemów optoelektronicznych z PCO , przenośnym przeciwlotniczym zestawem rakietowym Piorun oraz innymi produktami Mesko, jak również systemami minowania z Belma oraz wyrobami produkcji Nitro-Chem. Na targach WDS promowane były także produkty m.in. HSW, Rosomak, WZL nr 2 oraz OBR CTM i WCBKT (Oferta PGZ na World Defence Show 2022).

Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa

Eurosatory – w dniach 13-17 czerwca w Paryżu odbyły się targi Eurosatory 2022, jedna z największych imprez wystawienniczych przemysłu zbrojeniowego na świecie. Wśród największych zakładów zbrojeniowych szeroką ofertę zaprezentowało 12 spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nie zabrakło flagowych produktów i hitów eksportowych „made in Poland” (Polska Grupa Zbrojeniowa na targach Eurosatory 2022).

Indo Defence 2022 – Polska Grupa Zbrojeniowa uczestniczyła w dziewiątej edycji targów Indo Defence, która odbyła się w dniach 2-5 listopada w stolicy Indonezji – Dżakarcie. Wydarzenie stanowiło platformę do współpracy zarówno z krajem gospodarza, jak i innymi krajami z regionu SEA. Na stoisku Grupy PGZ z ofertą pojawiły się: Fabryka Broni Łucznik-Radom, Mesko, Zakłady Mechaniczne Tarnów, PCO, Nitro-Chem, Maskpol, OBR CTM oraz HSW (PGZ na Indo Defence 2022).

PGZ była partnerem strategicznym czwartej edycji Defence24 Day, która odbyła się w halach Centrum EXPO XXI w Warszawie. W czasie dwudniowej konferencji przedstawiciele Grupy wzięli udział w szeregu paneli dyskusyjnych, a także zaprezentowali najnowsze dokonania PGZ m.in. w obszarze systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, modernizacji marynarki wojennej oraz platform bezzałogowych. W nawiązaniu do majowego święta Wojsk Rozpoznania i Walki Elektronicznej, Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała również ofertę pod hasłem „Nowoczesne Wojska Rozpoznania”. Na stoisku eksponowany był także sprzęt prezentowany w ramach bloków prezentacji sprzętowych oraz „Promotorów Bezpieczeństwa”.

Sponsoring i działalność charytatywna

Polska Grupa Zbrojeniowa po raz kolejny wsparła drużynę Polski startującą w zawodach weteranów „Invictus Games”. Zmagania, które odbyły się w kwietniu w Hadze, przyniosły Polakom aż 8 medali. Pierwszy, przechodząc tym samym do historii naszego udziału w tej imprezie, zdobył Rafał Rutkowski, który wywalczył brąz w biegu na 1500 m. Kolejne zdobycze medalowe to: złoty medal drużyny siatkówki na siedząco, srebrny medal w rzucie dyskiem wywalczony przez Dariusza Cegiełkę i srebrny medal wywalczony przez drużynę łuczniczą w składzie: Krzysztof Goździk, Rafał Lis i Waldemar Skoneczny oraz brązowe medale: w pływaniu wywalczone przez Rafała Konopkę (50 m w stylu grzbietowym) i Rafała Rutkowskiego (50 m w stylu klasycznym), łucznictwie zdobyty przez Andrzeja Skrajnego, wioślarstwie halowym wywalczony przez Przemysława Kowalskiego.

PGZ kontynuowała wsparcie gali mieszanych sztuk walki Armia Fight Night – inicjatywy stworzonej przez Federację Armia Fight Night wspólnie z 18. Dywizją Zmechanizowaną. W 2022 roku odbyły się 3 edycje, w Gliwicach, Łodzi oraz Kołobrzegu.

W czerwcu w Warszawie odbyło się VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Głównym partnerem przemysłowym VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa była Polska Grupa Zbrojeniowa. W ramach forum PGZ zaprezentowała aktualne zagadnienia z zakresu modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP i nowoczesnych technologii.

Fundacja PGZ oraz spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej znalazły się wśród instytucji wspierających dofinansowanie zakupu dzieł sztuki i zabytków, które wzbogaciły kolekcję Zamku Królewskiego w Warszawie. Nabyte obrazy wyszły spod ręki m.in. Bernarda Bellotta (zwanego Canalettem) oraz Marcella Bacciarellego.

Dzięki wsparciu Fundacji PGZ, we współpracy z innymi fundacjami i spółkami Skarbu Państwa, w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie we wrześniu otwarto nową pracownię tomografii komputerowej. Pracownię wyposażono w ultranowoczesny tomograf Aquilion ONE/PRISM Edition wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji.

Nagrody

Nagrodę specjalną Prezydenta RP podczas 30. edycji MSPO dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP otrzymał system pasywnej lokalizacji z PIT-Radwar, innowacyjny system obserwacji przestrzeni powietrznej.

Wyróżnienie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymał 60,7 lekki moździerz piechoty LMC z wbudowanym wyświetlaczem produkowany w ZM Tarnów. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wyróżnił nagrodą w kategorii Wsparcie Operacji wyroby spółek BZE Belma za Sterowany Przeciwpancerno-Przeciwtransportowy Ładunek Wybuchowy Tulipan i Jelcz za zestaw do transportu czołgów JAK. Nagrodę specjalną Prezesa Zarządu Targów Kielce odebrało konsorcjum z udziałem Jelcz za pojazd specjalny Krista. Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 otrzymały wyróżnienie w kategorii Wsparcie Łączności i Dowodzenia za Aparatownię Łączności Cyfrowej Transmisyjnej – 1.

Nagrodę Defender otrzymały następujące rozwiązania PGZ:

  • Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych Perun, produkcji konsorcjum Zakładów Mechanicznych Tarnów, Wojskowej Akademii Technicznej oraz firmy Stekop;
  • Stabilizowana Głowica Obserwacyjno-Śledząca GOS-1 z PCO, służąca do wykrywania, rozpoznania, identyfikacji celów naziemnych i powietrznych. Głowica jest elementem systemu kierowania ogniem PSR-A Pilica;
  • Nowa kamizelka kuloodporna Rock One z PSO Maskpol, wykonana w technologii laser-cut, która może pełnić funkcje klasycznego noszaka płyt balistycznych, a po odpowiedniej konfiguracji i dodaniu dodatkowych osłon ramion, podbrzusza, nerek czy szyi, staje się kamizelką zintegrowaną zapewniającą najwyższy poziom ochrony dla żołnierzy;
  • Zestaw do transportu czołgów Jak, umożliwiający realizację zadań związanych z transportem ciężkiej techniki bojowej, w tym czołgów i innych ciężkich zarówno w czasie pokoju, jak i w ramach działań bojowych, również w trudnych warunkach terenowych.

Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymała również nagrodę za organizację wystąpienia zbiorowego, a Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadawanym przez Prezydenta RP odznaczonych zostało 10 pracowników spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostały uhonorowane w kategoriach innowacyjna firma oraz innowacyjny produkt na rzecz obronności i bezpieczeństwa w X edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa. W kategorii Innowacyjna firma nagrodę po raz kolejny otrzymały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1. Z kolei laureatami w dziedzinie „Innowacyjny produkt” zostały Huta Stalowa Wola (za pojazd minowania narzutowego Baobab), Jelcz (za ciągnik siodłowy podwyższonej mobilności, typ C882.62), Mesko (za amunicję precyzyjnego rażenia kal. 155 mm do samobieżnej armatohaubicy Krab i Kryl), PIT-Radwar (za okrętowy system uzbrojenia OSU-35K), Fabryka Broni Łucznik-Radom (za 5,56 mm karabinek standardowy w bezkolbowym układzie konstrukcyjnym MSBS Grot B16 oraz 5,56 mm subkarabinek w kolbowym układzie konstrukcyjnym MSBS Grot C 10), OBRUM (za narzędzie do budowania aplikacji szkoleniowych i e-learningowych OBRTrain) oraz ZM Tarnów (za autonomiczny pojazd kołowy Perun z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych). Specjalnym wyróżnieniem za wieloletnią współpracę z organizatorami konkursu uhonorowana została spółka PCO (MSPO 2022: Spółki PGZ nagrodzone w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa).

Podczas Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 otrzymały nagrodę za Mobilną Platformę Kryminalistyczną, a PCO za Monokular Termowizyjny MT-1 (POLSECURE: Nagrody przyznane).

Korporacyjne

1 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwo Autosan stało się częścią Huty Stalowa Wola i zaczęło działać jako Huta Stalowa Wola Oddział Autosan w Sanoku (Huta Stalowa Wola kupiła Autosan).

Na podstawie informacji prasowej

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X