10 lipca Izba Administracji Skarbowej (IAS) w Zielonej Górze opublikowała ogłoszenie procedurą otwartą dotyczące zamówienia środków ochrony indywidualnej i wyposażenia specjalistycznego dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Zamówienie zostało podzielone na cztery części. Termin składania ofert minie 12 sierpnia 2020 o godz. 10.00. Termin obowiązywania umowy minie 7 grudnia 2020 (Targi Granice 2019, 2019-10-02).
 Zielonogórska Izba Administracji Skarbowej prowadzi postępowanie na dostawę hełmów ACH, kamuflowanych kamizelek kuloodpornych, noszaków osłon balistycznych oraz wyposażenia medycznego do oddziałów skarbówki w całym kraju / Zdjęcie: Krajowa Administracja Skarbowa

Zielonogórska Izba Administracji Skarbowej prowadzi postępowanie na dostawę hełmów ACH, kamuflowanych kamizelek kuloodpornych, noszaków osłon balistycznych oraz wyposażenia medycznego do oddziałów skarbówki w całym kraju / Zdjęcie: Krajowa Administracja Skarbowa

Pierwsza część zamówienia dotyczy dostawy 64 hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH (Advanced Combat Helmet) z wysokim wycięciem (high cut) oraz 37 hełmów ACH w wersji zakrywającej ucho (low cut). Zamówienie opcjonalne dotyczy 13 hełmów high cut i  14 low cut. Maksymalna masa hełmu high cut w rozmiarze uniwersalnym, wraz z adapterem do mocowania noktowizji oraz kompletem szyn bocznych do mocowania adapterów na szynie Picatinny (MIL-STD 1913) z kompletnym wkładem nie może przekroczyć 1550 g. W przypadku hełmów low cut, w analogicznym ukompletowaniu, masa nie może przekroczyć 1600 g. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), termin realizacji zamówienia (20%) oraz wysokość kary umownej na wypadek rozwiązania lub wypowiedzenia umowy (20%). Zamówienie trafi do pięciu Izb Administracji Skarbowej: w Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Opolu i Szczecinie (Hełmy Lubawy dla straży bankowej, 2017-06-24).

Druga część zamówienia obejmuje dostawę 123 kamuflowanych kamizelek kuloodpornych wewnętrznych z emblematem Służba Celno-Skarbowa z opcją na 25 kolejnych kamizelek. Maksymalna masa kamizelki w rozmiarze XL  w poszyciu drugim (białym lub cielistym) z kompletem wkładów balistycznych nie może przekroczyć 2800 g. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), wysokość kary umownej na wypadek rozwiązania lub wypowiedzenia umowy (20%), gwarancja mechaniczna (10%) i masa (10%). Zamówienie trafi do sześciu oddziałów IAS: w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie, Opolu i Szczecinie (Broń i amunicja dla IAS, 2019-11-14).

Trzecia część zamówienia obejmuje z kolei dostawę 100 noszaków osłon balistycznych (kamizelek taktycznych typu plate carrier) z nadrukiem Służba Celno-Skarbowa oraz opcją na 20 kolejnych. Maksymalna masa kompletnej kamizelki w rozmiarze XL, tj. z kompletem wkładów balistycznych i poszyciem, nie może przekroczyć 6000 g. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), wysokość kary umownej na wypadek rozwiązania lub wypowiedzenia umowy (20%), gwarancja mechaniczna (10%) i masa (10%). Zamówienie trafi do sześciu oddziałów IAS: w Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Opolu, Szczecinie i we Wrocławiu (Lubawa dla skarbówki i Policji, 2017-12-14).

Ostatnia część zamówienia to 654 apteczki osobiste (z opcją na 131 kolejnych) oraz 36 zestawów medycznych z wyposażeniem (z opcją na 7 kolejnych). Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), termin realizacji zamówienia (20%) oraz wysokość kary umownej na wypadek rozwiązania lub wypowiedzenia umowy (20%). Zamówienie trafi do jedenastu oddziałów IAS: w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, we Wrocławiu i Zielonej Górze.