29 kwietnia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (MON)  poinformował o wynikach otwarcia ofert w postępowaniu ograniczonym na dostawę 60 przenośnych filtrów wody FPW-50 i 60 FPW-350.  Urządzenia miały być wyprodukowanych zgodnie z dokumentacją techniczną będącą własnością MON.

Filtr FPW-50 o nominalnej wydajności 50 dm3/h służy do polowego uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych do celów spożywczych. Usuwa z wody zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i radioaktywne. Przeznaczony jest do zaopatrywania w wodę pitną niewielkich grup

Filtr FPW-50 o nominalnej wydajności 50 dm3/h służy do polowego uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych do celów spożywczych. Usuwa z wody zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i radioaktywne. Przeznaczony jest do zaopatrywania w wodę pitną niewielkich grup

Samo postępowanie zostało ogłoszone 20 stycznia 2020 roku. Termin wykonania do 27 listopada 2020 roku. W postępowaniu złożono dwie oferty: Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (WITI) z Wrocławia i spółki Partner Systems z Człuchowa. Na zakup Inspektorat Uzbrojenia MON zarezerwował 3 631 206 zł, z czego na 60 przenośnych filtrów wody FPW-50 – 1 126 926 zł, a na FPW-350 – 2 504 280 zł.

WITI zaproponował za całość 5 608 800 zł (na FPW-50 przypadało 1 918 800 zł, a FPW-350 – 3 690 000 zł), a spółka Partner Systems 3 560 000 zł (z czego na FPW-50 – 1 080 000 zł, a FPW-350 – 2 480 000 zł). Oferta Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej przekroczyła kwotę zarezerwowaną na zakup sprzętu.

Filtr FPW-350 o nominalnej wydajności 350 dm3/h usuwa z wody zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i radioaktywne, ponadto można za jego pomocą przepompowywać wodę z pominięciem układów oczyszczania / Zdjęcia: IU MON

Filtr FPW-350 o nominalnej wydajności 350 dm3/h usuwa z wody zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i radioaktywne, ponadto można za jego pomocą przepompowywać wodę z pominięciem układów oczyszczania / Zdjęcia: IU MON

Proces uzdatniania wody polega na jej wstępnym oczyszczaniu w zbiornikach gumowych (utlenianie, koagulacja, klarowanie), filtracji przez kolumny filtracyjne i dezynfekcji końcowej. Uzdatnianie specjalne wyróżnia zwiększona dawka podchlorynu wapnia (stosowanego podczas uzdatniania wstępnego), a w przypadku występowania skażenia promieniotwórczego zastosowanie trzeciej kolumny filtracyjnej wypełnionej kationitem.

Opis
Filtr FPW-50 o nominalnej wydajności 50 dm3/h służy do polowego uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych do celów spożywczych. Usuwa z wody zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i radioaktywne. Przeznaczony jest do zaopatrywania w wodę pitną niewielkich grup.

FPW-50 składa się z zespołu pompowo-filtracyjnego (sześć kolumn węglowych, kolumna kationitowa, kolumna oczyszczania wstępnego z wkładem harmonijkowym plus skrzynka elektryczna i pompa), 15 metrów przewodu zasilającego i jego adaptera, pompy ręcznej, 20-litrowego żółtego zbiornika na wodę surową, 20-litrowego niebieskiego zbiornika na wodę uzdatnioną, niebieskiego węża ssawnego, białego węża tłocznego, środków chemicznych (- podchlorynu wapnia, siarczana glinu i tabletek Micropur), kolumn oczyszczania wstępnego typu O, szesnastu kolumn filtracyjnych typu O (ośmiu 13×1,5 i ośmiu 35×3,5), skrzyń transportowych.

Podobne zastosowanie ma filtr FPW-350 o nominalnej wydajności 350 dm3/h. Usuwa z wody zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i radioaktywne, ponadto można za jego pomocą przepompowywać wodę z pominięciem układów oczyszczania.

Filtr FPW-350 uzdatnia wodę według dwóch podstawowych schematów: uzdatniania zwykłego (stosowanego w przypadku uzdatniania wody powierzchniowej z zanieczyszczeń naturalnych) i uzdatniania specjalnego (stosowanego podczas uzdatniania wody powierzchniowej skażonej biologicznie, chemicznie lub radioaktywnie).

FPW-350 składa się z zespołu poboru wody surowej (w jego skład wchodzi pompa elektryczna zanurzeniowa, dwa pięciometrowe węże tłoczne do pompy i dwa zbiorniki gumowe o pojemności 300 l na wodę surową), zespołu oczyszczania (składającego się z sześciu węży – jednego ssawnego z koszem i pięciu tłocznych, z 2-3 kolumn filtracyjno-sorpcyjnych i dwóch zbiorników gumowych o pojemności 300 l na wodę uzdatnioną), zespołu pompowego (elementami są pompa elektryczna zębata, rotametr, manometr i zawór regulacji przepływu), zestawu środków do uzdatniania wody (materiałów filtracyjnych: węgla aktywnego DTO, kationitu, podchlorynu wapnia jako utleniacza i siarczanu glinowego służącego jako koagulant) oraz wyposażenia (w składzie: agregat prądotwórczy z przewodem zasilającym, sprzęt pomocniczy i narzędzi do obsługi filtra).

Na wyposażeniu znajduje się zestaw do kolorymetrycznego oznaczania zawartości chloru czynnego w wodzie uzdatnionej. Nie zawiera on substancji niebezpiecznych wymagających znakowania.