Zgodnie z danymi podanymi ostatnio przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)  liczba prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku spadła o 21% i wyniosły 87 500, głównie z powodu spadku liczby odnotowanych przypadków we wschodniej i zachodniej części basenu Morza Śródziemnego (Frontex: nadal mniej nielegalnych migrantów, 2020-08-24).

Spadki nielegalnych naruszeń zewnętrznych granic UE odnotowano w regionach zachodniej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, natomiast wzrost nastąpił w centralnej części oraz na szlaku Bałkanów Zachodnich

Spadki nielegalnych naruszeń zewnętrznych granic UE odnotowano w regionach zachodniej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, natomiast wzrost nastąpił w centralnej części oraz na szlaku Bałkanów Zachodnich

W samym tylko październiku liczba nielegalnych przekroczeń granicy była o 19% niższa niż w poprzednim miesiącu i osiągnęła 10 900. W tym czasie, na Wyspy Kanaryjskie przybyło ponad 5300 nielegalnych migrantów, czyli ponad dziesięciokrotnie więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednakże liczba ta nie została jednak uwzględniona w miesięcznej sumie, ponieważ jest to wartość wstępna. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy br. wykryto 11 400 prób przekroczenia granicy na hiszpańskim archipelagu. Większość z nich odnotowano od początku sierpnia i byli to przeważnie obywatele państw Afryki subsaharyjskiej (Frontex: migracja w maju, 2020-06-19).

W centralnej części basenu Morza Śródziemnego odnotowano 29-procentowy spadek liczby nielegalnych naruszeń granicy UE w porównaniu z poprzednim miesiącem, do poziomu około 3000. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku łączna liczba na tym szlaku wzrosła jednak ponad dwukrotnie, w porównaniu z rokiem ubiegłym, do ponad 28 400. Dwie piąte zatrzymanych osób stanowili obywatele Tunezji, a jedną piątą – Bangladeszu (Frontex: Migracja w styczniu 2020, 2020-02-17

W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku, nielegalna migracja do państw Unii Europejskiej spadła o 21 procent, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego / Zdjęcie i grafika: Frontex

W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku, nielegalna migracja do państw Unii Europejskiej spadła o 21 procent, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego / Zdjęcie i grafika: Frontex

W zachodniej części basenu Morza Śródziemnego wykryto 1800 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy UE, czyli o 37% mniej niż w poprzednim miesiącu. Suma za pierwsze dziesięć miesięcy 2020 roku wyniosła 13 400, czyli o 37% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dwie trzecie zatrzymanych osób stanowili obywatele Algierii, a drugą największą nację reprezentowali Marokańczycy.

W regionie wschodniej części basenu Morza Śródziemnego wykryto około 1050 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, o około jedną czwartą mniej niż w poprzednim miesiącu. Większość z nich miała miejsce jednak na granicy lądowej. W okresie od stycznia do października br. łączna liczba spadła do około 17 000. Wśród zatrzymanych migrantów największy procent stanowili obywatele Afganistanu, Syrii i Turcji (Frontex kupi aerostaty do ochrony greckich granic, 2020-09-20).

Na szlaku Bałkanów Zachodnich wykryto w październiku prawie 3500 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, o ponad jedną trzecią więcej niż we wrześniu br. W pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku na granicy UE z państwami tego regionu wykryto ponad 19 700 nielegalnych migrantów, czyli ponad dwukrotnie więcej, niż analogicznym okresie ub. r. Ponad połowę zatrzymanych osób stanowili obywatele Syrii, a co czwarty pochodził z Afganistanu.