Zgodnie z danymi podanymi ostatnio przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy roku 2020 liczba prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej (UE) spadła o 8% do poziomu 116 840, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) opublikowała statystyki dotyczące prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic UE w listopadzie br.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) opublikowała statystyki dotyczące prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic UE w listopadzie br.

Nieznaczny spadek liczby nielegalnych imigrantów wynika głównie ze zmniejszenia prób przekroczenia granic UE na szlakach zachodniej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, podczas gdy na szlaku zachodnioafrykańskim notuje się rekordowy wzrost takich prób. W listopadzie liczba nielegalnych przekroczeń granic była o 30% wyższa, niż w poprzednim miesiącu i osiągnęła poziom prawie 22 800 (Nielegalna migracja do Europy w październiku, 2020-11-30). 

Jeśli chodzi o rejon Afryki Zachodniej, to w ubiegłym miesiącu na Wyspy Kanaryjskie dotarło ponad 8150 nielegalnych migrantów, w porównaniu do jedynie 517 osób w listopadzie roku ubiegłego. Co istotne, jest to najwyższa miesięczna suma na tej trasie od czasu rozpoczęcia gromadzenia danych przez Frontex w 2009 roku. Sumarycznie, w ciągu jedenastu miesięcy br. wykryto prawie 19 600 nielegalnych imigrantów, którzy dotarli na Wyspy Kanaryjskie, a większość z nich od początku sierpnia. Większość zarejestrowanych przybyszów stanowili obywatele z państw subsaharyjskich i Maroka. 

W środkowej części basenu Morza Śródziemnego odnotowano wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granicy o 61% w porównaniu z poprzednim miesiącem do poziomu około 5400. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy tego roku łączna liczba nielegalnych przekroczeń granicy na tej trasie wzrosła ponad dwukrotnie do poziomu prawie 34 200. Dwie piąte migrantów stanowili obywatele Tunezji, natomiast jedną piątą obywatele Bangladeszu. 

W listopadzie w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego wykryto około 1 450 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, co stanowi połowę wszystkich przypadków z poprzedniego miesiąca. Suma za pierwsze jedenaście miesięcy 2020 roku wyniosła blisko 15 900, czyli o 29% mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Algierczycy stanowili w tym roku dwie trzecie wśród wszystkich osób zatrzymanych na granicy, podczas gdy Marokańczycy byli drugą najliczniejszą narodowością.

W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy roku 2020 liczba prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej spadła o 8% do poziomu 116 840, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. / Zdjęcie i grafika: Frontex

W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy roku 2020 liczba prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej spadła o 8% do poziomu 116 840, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. / Zdjęcie i grafika: Frontex

W wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w listopadzie odnotowano około 750 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, co stanowi mniej niż połowę liczby z października. Większość z tych prób miała miejsce na granicy lądowej. W okresie styczeń-listopad łączna liczba prób spadła o trzy czwarte do poziomu około 18 500. Największą liczbę nielegalnych migrantów stanowili obywatele Syrii, Afganistanu i Turcji. 

W listopadzie na szlaku Bałkanów Zachodnich wykryto 3200 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, o 16% mniej niż w październiku. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy tego roku na granicy UE z państwami tego regionu wykryto prawie 23 300 migrantów, czyli ponad dwukrotnie więcej, niż w analogicznym okresie 2019 roku. Około 60% migrantów stanowili Syryjczycy, a kolejne 20% Afgańczycy.