24 stycznia Komenda Portu Wojennego Gdynia opublikowała ogłoszenie dotyczące naprawy kompleksu hydroakustycznego MGK-400E Rubikon na okręcie podwodnym ORP Orzeł (291) proj. 877E.

Według najnowszych prognoz bandera na okręcie podwodnym ORP Orzeł (291) zostanie opuszczona za około dekadę, o ile nie wynikną przesłanki ku szybszemu wycofaniu / Zdjęcie: Michał Szafran

Według najnowszych prognoz bandera na okręcie podwodnym ORP Orzeł (291) zostanie opuszczona za około dekadę, o ile nie wynikną przesłanki ku szybszemu wycofaniu / Zdjęcie: Michał Szafran

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym procedurą ograniczoną minie 20 lutego o godz. 13.30. Kryteriami wyboru oferty będą cena (80%), gwarancja (10%) i ryzyko poniesienia kosztów wykonania prac nieobjętych zamówieniem (10%). Zamawiający spodziewa się co najmniej trzech złożonych ofert. Wartość zamówienia ma przekroczyć 428 tys. euro (1,82 mln zł) (Szwedzkie okręty dla Polski?, 2019-11-29).

Aktywno-pasywny sonar MGK-400E Rubikon (wariant eksportowy) jest stosowany do wykrywania falami dźwiękowymi obiektów powierzchniowych i podwodnych, a także określania odległości do nich, jak również wykrywania kierunku pracy sonarów aktywnych. Jego antena ma powierzchnię 7,5 m2. Została zbudowana z 1008 elementów anteny odbiorczej i 540 elementów anteny nadawczej. W trybie pasywnym zasięg stacji wynosi ok. 20 km (jednostki podwodne) i prawie 80 km (jednostki nawodne).

Analiza

Naprawa kompleksu hydroakustycznego Orła jest kolejnym przedsięwzięciem podjętym ja tej jednostce w ciągu ostatnich miesięcy. 3 października 2019 Komenda Portu Wojennego Gdynia podpisała umowę o wartości 157 tys. zł brutto ze spółką Balt Yard z Gdyni na naprawę wyrzutni torpedowych na okręcie. Prace obejmują naprawę dwóch reduktorów 400/250 lewej i prawej burty (w związku z wibracjami rurociągów oraz głośną pracą), tylnego zaworu wentylacji wyrzutni torpedowej nr 6 (w której stwierdzono brak możliwości otwarcia i zamknięcia zaworu wentylacji w trybie pracy hydraulicznej), dwóch sekcyjnych zaworów hydraulicznych (w których nie ma możliwości automatycznej pracy), przyrządu odcinającego wyrzutnię torpedową nr 6, (w procesie przestrzelania, siłowa część przyrządu odcinającego nie przepuszczała powietrza strzelniczego) oraz automatycznego regulatora czasu wyrzutni torpedowej nr 1 (stwierdzono niepełne odwietrzenie butli ADS podczas przestrzelania).

Z kolei 16 kwietnia ub.r. 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu wybrał ofertę spółki Thormex z Warszawy o wartości 11,3 mln zł brutto na wydłużenie o 10 lat trwałości użytkowej ośmiu ciężkich 533-mm torped typu 53-65KE.