7 grudnia Jednostka Wojskowa GROM (JWG) poinformowała o zakupie kilku napędowych karabinów maszynowych Dillon Aero M134D do amunicji 7,62 mm x 51 NATO. Uzbrojenie o wartości 2 669 714 zł (cena z 23% VAT) dostarczy katowicka spółka Works 11 (AV-140 MSGL dla GROM?, 2017-11-02; GROM kupił RPG-75-M, 2017-10-20; GROM kupuje karabiny LaRue, 2017-08-24). Koszt zakupu nieznacznie przekraczał szacowaną wartość zakupu broni ustaloną na 2 457 000 zł (z 23% VAT).

7,62-mm napędowy karabin maszynowy Dillon Aero M134D używany przez Jednostkę Wojskową GROM (JWG) / Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski

7,62-mm napędowy karabin maszynowy Dillon Aero M134D używany przez Jednostkę Wojskową GROM (JWG) / Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski

Ponieważ broń została wprowadzona wcześniej do uzbrojenia Wojsk Specjalnych (wcześniej do JWG trafiły dwie sztuki M134D), zamówienie realizowano w trybie zakupów z wolnej ręki w ramach negocjacji z dostawcą, który ma prawa wyłączne do tej konstrukcji na terenie Polski.

Jak dowiedział się Militarny Magazyn MILMAG, choć zamawiającym napędowe karabiny maszynowe formalnie jest GROM, to jednak M134D mają trafić nie tylko do JWG, gdzie stosowane są m.in. na łodziach półsztywnych RIB i pojazdach M1165A1 Special Ops. Prawdopodobnie odbiorcą będzie także 7. Eskadra Działań Specjalnych. Jest to, obok 1. Dywizjonu Lotniczego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, jedyna jednostka Wojska Polskiego, która używa sześciolufowych Minigunów napędzanych elektrycznie.

Analiza
Pierwsze 7,62-mm napędowe karabiny maszynowe kupiono dla Wojska Polskiego w 2013. Wybrano wówczas 10 konstrukcji Garwood Industries M134G na potrzeby misji w Afganistanie. Broń miała być instalowana na specjalnie do tego celu przygotowanych śmigłowcach Mi-17-1W z trzema stanowiskami na każdym. Ma trafić także na nowe wiropłaty Wojsk Specjalnych.

W międzyczasie Garwood Industries, producent M134G, został wykupiony przez amerykańską spółkę Profense. Ta zaś od lipca 2012 weszło w strategiczne porozumienie z koncernem McNally Industries, obecnie wytwarzającym tę broń. Stąd też modyfikacja używanych przez Wojska Specjalne karabinów maszynowych M134G o komponenty Dillon Aero, a następnie decyzja o pozyskiwaniu nowych Minigunów od tego drugiego producenta. M134D Dillon Aero jest bardziej rozpowszechnioną konstrukcją używanąprzez amerykańskie siły zbrojne.