Inspektorat Uzbrojenia poinformował o ofertach złożonych w przetargu na dostawę 204 łodzi rozpoznawczych motorowych (ŁR-M). Jednocześnie ujawniono kwotę, jaka została zarezerwowana na sfinansowanie zakup, wynosi ona 2 958 000 mln zł brutto. W wyznaczonym terminie zgłosiło się czterech chętnych – Sportis, IMS-Griffin, Lubawa i Mildat.

W poprzednim postępowaniu na dostawę ŁR-M z 2013, wygrało przedsiębiorstwo Sportis z Bojano k/Gdyni. Wojsko zamówiło wówczas 300 łodzi pontonowych, których dostawy zakończyły się w listopadzie 2015 / Zdjęcie: 15. Brygada Zmechanizowana

W poprzednim postępowaniu na dostawę ŁR-M z 2013, wygrało przedsiębiorstwo Sportis z Bojano k/Gdyni. Wojsko zamówiło wówczas 300 łodzi pontonowych, których dostawy zakończyły się w listopadzie 2015 / Zdjęcie: 15. Brygada Zmechanizowana

Samo postępowanie rozpoczęto 23 marca 2017. W ramach 3-letniej umowy do Wojska Polskiego mają trafić 204 pontony, z czego 72 do 31 października 2017, 60 do 31 października 2018 i 72 do 31 października 2019. Kryteriami decydującymi o udzieleniu zamówienia są w 60% cena, w 20% masa kompletnej ŁR-M w pokrowcu w 12% termin gwarancji i w 8% termin wykonania zamówienia.

Sportis z Koleczkowa wycenił swoją ofertę na 2 985 948 zł, zadeklarował też dostawy 72 ŁR-M do 31 października 2017, 60 do 29 czerwca 2018 i 72 do 28 czerwca 2019. Termin gwarancji to 36 miesięcy, a masa kompletnej łodzi w pokrowcu 72 kg.

IMS-Griffin zaoferował łodzie za 2 943 720 zł, deklarując identyczne terminy dostaw, 24 miesiące gwarancji i masę na poziomie 83 kg.

Lubawa wyceniła swoją propozycję na 2 672 298 zł, dostawy kolejnych partii miały zostać zrealizowane do 31 października 2017, 31 marca 2018 i 31 marca 2019, czas gwarancji to 36 miesięcy, a masa ŁR-M to 70 kg.

Najtańszą ofertą była przedsiębiorstwa Mildat z Warszawy, która za pontony zażyczyła 2 427 843,80 zł, deklarując terminy dostaw, takie same, jak Sportis i IMS-Griffin. Okres gwarancji w tym przypadku wynosił 36 miesięcy, zaś masa była największa z oferowanych, wynosiła 96,6 kg.

Jak dowiedział się MILMAG, oferta IMS-Griffin została odrzucona, zaś pod względem punktowym najlepiej wypadła propozycja Lubawy, wyprzedzając Mildat o… 0,01%. Postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.