19 czerwca Inspektorat Uzbrojenia poinformował o unieważnieniu postępowania na dostawy samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności Mustang. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Polską Grupę Zbrojeniową i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania. Przedsiębiorstwa te zaoferowały Wojsku Polskiemu Wielozadaniowy Samochód Terenowy (WST) na bazie półciężarówki Ford Ranger.

WST na bazie Ford Ranger zaprezentowany na targach Pro Defense w Ostródzie. Pojazd pokazywano tylko przez jeden, pierwszy dzień imprezy / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

WST na bazie Ford Ranger zaprezentowany na targach Pro Defense w Ostródzie. Pojazd pokazywano tylko przez jeden, pierwszy dzień imprezy / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Przyczyną anulowania jest cena oferty, znacznie przewyższająca kwotę przeznaczoną na zakup pojazdów. Samo postępowanie prowadzone pod kryptonimem Mustang dotyczyło dostawy do 882 samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności w dwóch odmianach: 841 w wersji nieopancerzonej i 41 opancerzonej do 2022.

Jak nieoficjalnie dowiedział się magazyn militarny MILMAG, wartość oferty przekraczała 2 mld zł, przy czym pojazd w odmianie nieopancerzonej, z wprowadzonymi modyfikacjami zgodnymi z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, miał kosztować blisko 2,3 mln zł, a opancerzonej 2,9 mln zł. Co więcej, proponowany WST nie spełniał części z wymagań wojska.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Wojska Polskiego na podobnej klasy pojazdy, spodziewane jest powtórne ogłoszenie postępowania na dostawę samochodów ciężarowo-terenowych, jednak z możliwymi zmianami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To właśnie bardzo wysoko postawiona poprzeczka sprawiła, że w postępowaniu z dużej liczby chętnych zainteresowanych dostawami wozów, ostatecznie złożono tylko jedną propozycję.