13 grudnia Mehmet Ocakcıoglu dyrektor fabryki broni Kirikkale należącej do państwowego koncernu MKEK (Makine ve Kimya Endustrisi Kurumu) poinformował dostarczeniu do tureckich sił zbrojnych TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) i innych służb mundurowych  (w tym straży przybrzeżnej) kolejnej partii broni. Wspomniał także, że od 27 stycznia do końca grudnia 2018 zakład ma wyprodukować na zamówienia rządowe 56 396 konstrukcji strzeleckich.

Do końca 2018 do sił zbrojnych ma trafić 38 tys. 7,62-mm karabinów automatycznych MPT-76. Tureckie siły zbrojne zakładają, że do 2026 zostanie przeprowadzona wymiana podstawowego uzbrojenia strzeleckiego. Wówczas w TSK powinno być 250 tysięcy MPT-76

Do końca 2018 do sił zbrojnych ma trafić 38 tys. 7,62-mm karabinów automatycznych MPT-76. Tureckie siły zbrojne zakładają, że do 2026 zostanie przeprowadzona wymiana podstawowego uzbrojenia strzeleckiego. Wówczas w TSK powinno być 250 tysięcy MPT-76

16 listopada fabryka wysłała dostawę 7650 5,56-mm karabinków MPT-55 i innej broni. 11 grudnia siły zbrojne odebrały 1,5 tys. 7,62-mm karabinów MPT-76, zaś dwa dni później mury zakładu opuściło 2 tys. karabinków MPT-55 i 1,5 tys. 9-mm pistoletów maszynowych MP5. Do końca bieżącego roku do obiorców trafi jeszcze 3 tys. konstrukcji strzeleckich wyprodukowanych w Kirikkale.

Pod koniec 2018 fabryka w Kirikkale ma w całości zrealizować zamówienie na 20 tys. MPT-76, złożone w styczniu 2015. Warto zwrócić uwagę, ile zajmuje czas od podjęcia decyzji do pełnego wdrożenia i rozpoczęcia produkcji seryjnej. Dopiero po blisko 3 latach zakład był w stanie zrealizować dostawę zamówionej partii (11 tys. MPT-76 z MKEK, 2018-02-23).

Karabiny MPT-76 trafiają na eksport - niewielką partię dostarczono do somalijskich jednostek (na zdjęciu Somalijczycy szkoleni w Turcji), 2,5 tys. tych konstrukcji kupiły też siły zbrojne Cypru Północnego / Zdjęcia: TSK

Karabiny MPT-76 trafiają na eksport – niewielką partię dostarczono do somalijskich jednostek (na zdjęciu Somalijczycy szkoleni w Turcji), 2,5 tys. tych konstrukcji kupiły też siły zbrojne Cypru Północnego / Zdjęcia: TSK

Dyrektor Ocakcıoglu poinformował, że MKEK negocjuje z ministerstwem obrony kwestię dalszych dostaw karabinów MPT-76. Siły zbrojne chcą zlecić produkcję 33,5 tys. MPT-76, przy czym nie jest pewne czy dotyczy to tylko broni produkowanej przez fabrykę w Kirikkale, czy całej partii zleconej trzem wytwarzającym karabiny podmiotom. Umowa ma zostać podpisana na początku 2019.

Wojsko zakłada, że w przeciągu siedmiu lat do roku 2026 zostanie przeprowadzona wymiana podstawowego uzbrojenia strzeleckiego i wycofanie karabinów G3. Wówczas w tureckich siłach zbrojnych powinno być 250 tysięcy MPT-76. Do końca 2018 do sił zbrojnych ma trafić 38 000 tych karabinów. Turcy mają też dwóch odbiorców eksportowych: 450 MPT-76 kupiła Somalia, a dalsze 2500 Turecka Republika Cypru Północnego (MPT-76 na eksport, 2017-11-06).

Turcy kupują też 5,56-mm karabinki automatyczne rodziny MPT-55. W pierwszej kolejności trafiły one w ręce pododdziałów ochrony prezydenta i premiera z głównej służby ochrony EGM (Emniyet Genel Mudurlugune) / Zdjęcie: EGM

Turcy kupują też 5,56-mm karabinki automatyczne rodziny MPT-55. W pierwszej kolejności trafiły one w ręce pododdziałów ochrony prezydenta i premiera z głównej służby ochrony EGM (Emniyet Genel Mudurlugune) / Zdjęcie: EGM

W przypadku MPT-55 do amunicji 5,56 mm x 45 zapotrzebowanie jest mniejsze i szacuje się je na 90 tysięcy. Według tureckich źródeł zamówiono już 40 tys. tych karabinków. Przejście na rodzimą broń zapowiedział już prezydent Recep T. Erdogan i sam dał przykład wymieniając od stycznia 2018 w formacjach ochrony prezydenta i premiera Turcji zagraniczne modele właśnie na MPT-55. Trafiają też do pododdziałów żandarmerii i wywiadu wojskowego, zastępując w nich licencyjne HK33.

Pełnoskalowa produkcja karabinków rozpoczęła się w marcu 2018. Broń oferowana jest w dwóch odmianach: standardowej MPT-55 z 14,5-calową/368-mm lufą i skróconej MPT-55K z lufą długości 11 cali/279 mm. Broń jest samoczynno-samopowtarzalna, wyposażona w 7-położeniową kolbę o zakresie wysunięcia 0-80 mm. Masa karabinka MPT-55 wynosi 3,3 kg, długość 800 mm. Masa subkarabinka MPT-55K to 3,0 kg, długość 730 mm. Broń zasilana jest nabojem 5,56 mm x 45.

Analiza
Karabin automatyczny MPT-76 do amunicji 7,62 mm x 51 NATO został zaprojektowany przez prywatne przedsiębiorstwo KaleKalip. Broń zastępuje produkowane na licencji niemieckiej karabiny G3 w TSK. Ponieważ tureckie ustawodawstwo nie wcześniej nie zezwalało prywatnym podmiotom na bezpośrednie dostarczanie konstrukcji strzeleckich do sił zbrojnych, KaleKalip na etapie projektowania broni rozpoczął współpracę z państwowym fabryką broni MKEK w Kirikkale.

Karabiny automatyczne MPT-76 produkowane są przez państwową fabrykę broni Kirikkale (część MKEK) oraz prywatne spółki KaleKalip i Sarsilmaz. Umowę na dostawy broni zlecono tej ostatniej w lutym 2017 / Zdjęcie: Sarsilmaz

Karabiny automatyczne MPT-76 produkowane są przez państwową fabrykę broni Kirikkale (część MKEK) oraz prywatne spółki KaleKalip i Sarsilmaz. Umowę na dostawy broni zlecono tej ostatniej w lutym 2017 / Zdjęcie: Sarsilmaz

Zgodnie z porozumieniem zawartym między przedsiębiorstwami i zatwierdzonym później przez rząd, dostawy MPT-76 zostały rozdzielone. Umowę na dostarczenie 35.014 karabinów podpisano w styczniu 2015. W czerwcu zatwierdzono pierwszą transzę 20 000 MPT-76, które Podsekretariat Przemysłu Zbrojeniowego (SSM) zamówił w Kirikkale za 80 mln TRY (107 mln zł). Cena jednostkowa broni była szacowana na 4 tys. TRY (5,4 tys. zł). 16 grudnia 2015 SSM zatwierdził dostawy drugiej transzy, w ramach której KaleKalip dostarczy 15.014 karabinów za 60 mln TRY (80 mln zł).

W międzyczasie, aby przyśpieszyć wymianę broni strzeleckiej w siłach zbrojnych i zdywersyfikować liczbę dostawców nowych konstrukcji wdrożenie karabinu MPT-76 do produkcji zlecono też prywatnej spółce Sarsilmaz. W 21 lutego 2017 SSM podpisał z tym podmiotem umowę na dostawy 10 tys. karabinów.