26 kwietnia Komenda Główna Policji (KGP) opublikowała informację o rozpoczęciu postępowania przetargowego procedurą otwartą na zakup 1000 hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH (Advanced Combat Helmet) lub MICH (Modular Integrated Communications Helmet) z opcją na 500 kolejnych.

Komenda Główna Policji poszukuje dostawcy 1000 hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH z opcją na 500 kolejnych / Zdjęcie: Dariusz Borkowski

Termin składania ofert minie 28 maja 2021 o godz. 10.00. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), okres gwarancji na zachowanie odporności balistycznej deklarowanej przez producenta, minimum 10 lat (20%) i masa dla hełmu w rozmiarze XL (20%). Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, dostawa, zarówno gwarantowana, jak i opcjonalna, musi zostać zrealizowana w ciągu 120 dni od daty zawarcia umowy (Cenzin dostarczy miliony naboi dla Policji).

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wykonane z materiałów kompozytowych hełmy nie mogą mieć tzw. daszka i muszą być wykonane w wersji pełnej (zakrywającej ucho) w kolorze czarny mat i umożliwiać dopasowanie do rozmiaru głowy o obwodzie 56-62 cm. Na powierzchni czerepu musi znajdować się adapter do mocowania noktowizji (monokular/gogle itp.) oraz muszą znajdować się szyny boczne do mocowania adapterów Picatinny. Hełmy muszą być dostosowane do jednoczesnego stosowania przez funkcjonariusza systemu łączności z aktywną ochroną słuchu, zestawu noktowizyjnego, maski przeciwgazowej czy ochrony oczu (Karabiny wyborowe dla Polskiej Policji).

Maksymalna masa hełmu kompletnego dla największego rozmiaru czerepu ma nie przekraczać 1550 g. Przy czym zamawiający oczekuje dostaw hełmów w trzech rozmiarach czerepu: M (56-58 cm), L (58-60 cm) i XL (60-62 cm). Wymogi ochrony przed odłamkami określono na poziomie O3 wg PN-V-87001:2011, natomiast przed amunicją małokalibrową na poziomie K2 wg PN-V-87001:2011.

Czteropunktowe mocowanie hełmu do głowy użytkownika musi się składać z systemu pasków o szerokości od 14 do 21 mm z dwupaskowym systemem podbródkowym i dwoma paskami bocznymi zbliżonymi kształtem do litery Y, każdy mocowany do czerepu w dwóch punktach.

Wkład amortyzująco-rozmiarowy musi składać się z systemu minimum pięciu poduszek amortyzujących, mocowanych do czerepu hełmu za pomocą co najmniej 18 okrągłych pól rzepowych o średnicy 40-50 mm przyklejonych do wewnętrznej powierzchni czerepu. W części potylicznej musi znajdować się amortyzator wstrząsów pomiędzy paskami mocującymi i tworzący z nimi literę H. Połączenie musi być ruchome aby umożliwić wygodne użytkowanie wraz z systemem aktywnej ochrony słuchu typu nackband.

Poprzednie zamówienie na dostawę 2130 hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH ale w wersji high cut, zlecono spółce UMO z Warszawy 17 września 2020 (Pilna dostawa policyjnych hełmów).