18 września Komenda Główna Policji poinformowała o rozpoczęciu postępowania na dostawy noszaków osłon balistycznych (kamizelek kuloodpornych typu plate carrier). Zamówienie podstawowe i w ramach opcji może sięgnąć nawet ponad 3 tys. egzemplarzy.

Ostatnia informacja o zamówieniu na 2250 kamizelek kuloodpornych typu plate carrier wraz z opcją na 250 kolejnych dla polskiej Policji została opublikowana 16 października 2017. /Zdjęcie: Policja

Ostatnia informacja o zamówieniu na 2250 kamizelek kuloodpornych typu plate carrier wraz z opcją na 250 kolejnych dla polskiej Policji została opublikowana 16 października 2017. /Zdjęcie: Policja

Ogłoszenie obejmuje dostawę 2180 noszaków osłon balistycznych w ramach zamówienia podstawowego, a także 1000 kolejnych w ramach opcji. Oferenci zostali zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 200 tys. zł. Przedmiot oferty musi zostać złożony do 25 października 2018 do godz. 9:30. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), masa kompletu płyt balisycznych (30%) i gwarancja (10%). Zamawiający przewiduje realizację dostaw pomiędzy 31 października 2018, a 15 marca 2019 (MSPO 2018: Kamizelka zintegrowana KNGR18, 2018-09-07).

Zgodnie z specyfikacją techniczną, kamizelki będą noszone na odzieży przez funkcjonariuszy Policji przez cały rok i w każdych warunkach atmosferycznych przy odporności na temperatury od -40°C do +50°C. Muszą być zgodne z systemem montażu MOLLE/PALS do mocowania dodatkowych kieszeni i wykonane w normie PN-V-87000:2011 z materiału Cordura 500D lub 770D (MSPO 2018: Nagroda dla Lubawy za kamizelkę MARS, 2018-09-10).

Liczebność jednej partii kamizelek nie może przekroczyć 250 egzemplarzy. Każda z nich musi być dopasowana w obwodzie klatki piersiowej od 92 do 140 cm i wzrostu użytkownika od 164 do 200 cm, a także zapewniać komfort w pozycji siedzącej (Kamizelki Direct Action dla JW GROM, 2018-08-29).

Podczas targów MSPO 2018 w Kielcach spółka Lubawa zaprezentowała z myślą o polskiej Policji noszaki osłon balistycznych typu plate carrier Warrior QR wraz z hełmem AMP-1 TP. /Zdjęcie: Lubawa

Podczas targów MSPO 2018 w Kielcach spółka Lubawa zaprezentowała z myślą o polskiej Policji noszaki osłon balistycznych typu plate carrier Warrior QR wraz z hełmem AMP-1 TP. /Zdjęcie: Lubawa

Wkłady balistyczne muszą być wykonane w technologii kompozytowej z polietylenu lub monolitycznej ceramiki, wzmocnione o materiały o wysokiej wytrzymałości na bazie aramidu lub polietylenu. Wymiary płyt to 250 x 300 mm przy grubości 25 mm. Maksymalna masa nie może przekroczyć 2,6 kg dla pojedynczej płyty (Kamizelki kuloodporne dla SG, 2018-07-14).

Dodatkowo, kamizelki muszą być wyposażone w apteczkę osobistą zrywaną, jedną ładownicę szybką na magazynek dwurzędowy do 9-mm pistoletu Walther P-99 lub Glock 17/19, po jednej ładownicy na magazynki do 7,62-mm karabinka AKM/AKMS i 9-mm pistoletu maszynowego PM-98 Glauberyt, a także na 10 naboi kal. 12/70 mocowaną na przedramieniu. Zestaw musi zawierać także futerał na kajdanki szczękowe, ręczny miotacz gazu i radiostację, napis Policja i torbę transportową.