25 czerwca 2018 warszawska spółka PCO poinformowała o zakończeniu wartej kilku milionów zł inwestycji w zaplecze laboratoryjno-techniczne. Nowe wyposażenie pozwoli podnieść jakość procesów produkcji wyposażenia dostarczanego wojsku w ramach realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Ponadto warszawska spółka zyskała możliwość prowadzenia prac badawczo rozwojowych (B+R), w tym także związanych z rozwojem technologii kosmicznych.

W zmodernizowanym Laboratorium Cienkich Warstw, Fotochemii i Pomiarów będzie można produkować elementy powlekane z siarczku cynku (ZnS), selenku cynku (ZnSe), germanu (Ge), krzemu (Si), a także szkła halogenkowe typu AMTIR i IGR26 / Zdjęcia: PCO

W zmodernizowanym Laboratorium Cienkich Warstw, Fotochemii i Pomiarów będzie można produkować elementy powlekane z siarczku cynku (ZnS), selenku cynku (ZnSe), germanu (Ge), krzemu (Si), a także szkła halogenkowe typu AMTIR i IGR26 / Zdjęcia: PCO

Głównym celem prac była modernizacja Laboratorium Cienkich Warstw, Fotochemii i Pomiarów. Jednostka odpowiada za nanoszenie powłok cienkowarstwowych na elementach optycznych przy użyciu aparatur wysokiej próżni (AWP). Zakres prac polegał na utworzeniu ciągu zamkniętych pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości (tzw. cleanroom). Wyeliminowano w ten sposób przypadkowy ruch osób i stworzono możliwości wewnętrznego transportu elementów do powlekania i po powlekaniu próżniowym. Nowe wyposażenie pozwala na wykonywanie powłok o parametrach czystościowych i jakościowych znacznie wyższych od standardowych.

Modernizacja Laboratorium Cienkich Warstw, Fotochemii i Pomiarów objęła także zakup nowej aparatury próżniowej AWP. Została ona skonfigurowana do produkcji nowoczesnych przyrządów termowizyjnych. Aparatura pozwala na produkcję powlekanych elementów optycznych z siarczku cynku (ZnS), selenku cynku (ZnSe), germanu (Ge), krzemu (Si), a także szkieł halogenkowych typu AMTIR i IGR26 (Nowy Szafir na MSPO, 2018-06-19).

Powłoki cienkowarstwowe, uzyskane dzięki nowej aparaturze AWP, mają charakteryzować się lepszymi właściwościami fizyko-chemicznymi. Będą odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne i zostaną poprawione ich parametry optyczne. Ponadto nowa technologia przyspieszy proces wdrażania do produkcji seryjnej, jak i zwiększy ilość warstw wytwarzanych w jednym procesie technologicznym. Zakupiono również zautomatyzowaną, ultradźwiękową linię mycia elementów optycznych (Ukraiński kontrakt PCO, 2017-06-28).

Aparatura próżniowa AWP została nabyta przede wszystkim z myślą o wykorzystaniu jej przy modernizacji instrumentów elektrooptycznych czołgów Leopard 2PL. Spółka PCO poinformowała 27 grudnia 2017 o odbiorze wszystkich specjalistycznych urządzeń STTE (Special Tools and Test Equipment) niezbędnych do produkcji przyrządów elektrooptycznych zmodernizowanego czołgu i o zakończeniu szkoleń pracowników w Polsce i Niemczech (Pierwszy Leopard 2PL dla Polski, 2018-06-15).