1 października Targi Kielce poinformowały, że wspólnie z Komendą Główną Policji (KGP), podjęto decyzję o zmianie terminu organizacji I Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE. Międzynarodowe wydarzenie zostało przesunięte z 24-26 listopada 2020 na 9-11 czerwca 2021.
 POLSECURE będzie to wystawa w pełni poświęcona bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym. W Polsce służbę w Policji pełni blisko 98 tys. policjantów i policjantek / Zdjęcie: Polska Policja

POLSECURE będzie to wystawa w pełni poświęcona bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym. W Polsce służbę w Policji pełni blisko 98 tys. policjantów i policjantek / Zdjęcie: Polska Policja

Podczas spotkania zarządu Targów Kielce z przedstawicielami KGP zadeklarowano: Pragniemy aby pierwsza edycja POLSECURE przyniosła ich uczestnikom maksymalne korzyści biznesowe i mamy nadzieję, że organizacja targów oraz konferencji w terminie czerwcowym pozwoli pozyskać i zrealizować wydarzenie na satysfakcjonującym poziomie.

W 2020 budżet Polskiej Policji wynosi 10,3 mld zł. Komenda Główna Policji korzysta także ze środków unijnych, które przeznaczane są  między innymi na wyposażenie i modernizację. Ciągłe szukanie nowych rozwiązań, które usprawnią pracę policjantów, daje szerokie pole przedsiębiorcom branży obronnej, ale także informatycznej czy transportowej. Przyszłoroczne targi POLSECURE będą doskonałą okazją do zapoznania się z ofertami podmiotów, ale także do wymiany doświadczeń i rozmów o rzeczywistych potrzebach służb mundurowych.

Bezpieczeństwo publiczne to niezwykle istotny temat, który dotyka wiele obszarów naszego funkcjonowania. Coraz częściej nowe technologie stanowią zagrożenie, nie tylko dla najmłodszych, ale także dla każdego z nas. Oszustwa bankowe, sabotaż komputerowy czy wymuszanie danych to tylko niektóre przestępstwa internetowe. Zagadnienie stanowi temat wielu konferencji, a cyberbezpieczeństwo jest jednym z priorytetów Komendy Głównej Policji. Również podczas POLSECURE podjęte zostaną kwestie przestępczości komputerowej, a w szczególności zapobieganiu incydentom bezpieczeństwa informacji, ochronie danych w cyberprzestrzeni, trendów w rozwoju cyberbezpieczeństwa, ochronie przed cyberatakami i bezpieczeństwu sieci bezprzewodowych WiFi.

Istotne będzie także podsumowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej (SG), Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Służby Ochrony Państwa (SOP) w aspekcie uzyskanych efektów rzeczowych osiągniętych w latach 2017-2020. Przede wszystkim zostaną omówione: proces unowocześniania wyposażenia Policji i innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne, poprawa warunków służby funkcjonariuszy, zastosowane uzbrojenia i techniki policyjnej oraz wyposażenia specjalnego, proces jakościowej i wizerunkowej zmiany umundurowania oraz najbardziej perspektywiczne obszary prac rozwojowych w zakresie przyszłej modernizacji służb porządku publicznego podległych MSWiA.

Targi POLSECURE poświęcone są także innym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, a więc Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbom Specjalnym, Służbie Więziennej (SW), a także Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (GOPR), Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (WOPR), Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (TOPR) i Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (LPR), a także są w zasięgu zainteresowania służb ochrony portów i lotnisk, agencji ochrony, agencji detektywistycznych, Straży Miejskich, przedstawicieli władz samorządowych – miast, gmin, powiatów, uczelni, szkół policyjnych i mundurowych.