30 grudnia Ministerstwo Obrony Hiszpanii unieważniło umowę z 12 lipca 2019 o wartości 2,083 mld EUR (8,89 mld zł) na rozpoczęcie produkcji pierwszej partii 348 kołowych transporterów opancerzonych VCR (Vehiculos de Combate a Ruedas) Dragón 8×8. Pierwsze pojazdy, powstałe w oparciu o transportery opancerzone MOWAG Piranha V, miało dostarczyć konsorcjum UTE rodzime spółki GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Indra i Sapa.

Program VCR to druga próba zastąpienia 682 KTO Pegaso BMR 6x6, 135 bojowych wozów rozpoznawczych VEC-M1 6x6 i ponad 500 gąsienicowych transporterów M113 / Zdjęcie: General Dynamics European Land Systems – MOWAG

Program VCR to druga próba zastąpienia 682 KTO Pegaso BMR 6×6, 135 bojowych wozów rozpoznawczych VEC-M1 6×6 i ponad 500 gąsienicowych transporterów M113 / Zdjęcie: General Dynamics European Land Systems – MOWAG

 

Całkowita wartość programu, który zakładał dostawę 998 pojazdów dla wojsk lądowych (Ejército de Tierra) począwszy od 2022, to 3,863 mld EUR (16,49 mld zł). Resort obrony upoważnił dyrektoriat generalny ds. zakupów wojskowych DGAM (Dirección General de Armamento y Material) do unieważnienia umowy, gdyż jedyna złożony kosztorys nie spełniał wymogów postawionych przez resort (Produkcja hiszpańskich VCR Dragón, 2019-07-18).

Począwszy od 30 października umowa została poddana szczegółowej analizie i ocenie w zakresie kwestii technicznych, ekonomicznych i przemysłowych. Jej wyniki zaprezentowano 18-19 grudnia. Dokument został podpisany przez zastępcę dyrektora DGAM, płk  Alfonso Torána. Biuro programu VCR uznało, że oferta konsorcjum zakłada zakres dostaw mniejszy, niż wymagany oraz nie zapewnia bezwarunkowej akceptacji wymagań określonych w specyfikacji (Duńskie Piranha V z Kongsberg Protector, 2019-12-12).

Wątpliwości dotyczą wymogu dostawy odpowiedniej liczby prototypów i pojazdów pochodzących z produkcji małoseryjnej, w tym kolejności produkcji 13 konfiguracji. Z punktu widzenia ekonomii, dostawca nie może zapewnić odpowiednich gwarancji finansowych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, które mogłyby doprowadzić do wzrostu kosztów programu. Krytycznie oceniono także kwestie udziału krajowego przemysłu w produkcji pojazdów. Oferta konsorcjum nie zapewnia odpowiedniego transferu technologii i korzyści przemysłowych dotyczących produkcji podsystemów pojazdów. 

Opóźnieniu uległa również dostawa pięciu demonstratorów technologii, przeznaczonych do oceny operacyjnej. Termin przekazania przesunięto na maj 2020, o czym poinformowano jeszcze 2 października bieżącego roku. Pierwotny termin zakładał zakończenie prób w trzecim kwartale 2019.

Jednocześnie, 20 grudnia hiszpański rząd zatwierdził trzeci aneks do umowy z konsorcjum, który obliguje Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Turystyki do przesunięcia środków finansowych zaplanowanych pierwotnie na rok fiskalny 2019 dotyczących współpracy przemysłowej związanej z programem VCR. Płatności przesunięto na rok fiskalny 2020.

Pomimo powyższych trudności, Ministerstwo Obrony Hiszpanii deklaruje, że program VCR nadal pozostaje jednym priorytetów resortu w ramach 15-letniego planu inwestycyjnego w zakresie modernizacji technicznej sił zbrojnych Fuerza 2035. Nie jest planowana zmiana dotycząca liczby pozyskiwanych pojazdów, ani budżetu na ten cel. Rozważane jest rozpisanie przetargu nieograniczonego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty krajowe i zagraniczne, mimo że opracowanie demonstratorów technologii w oparciu o Piranha V otrzymało dofinansowanie z publicznych środków w wysokości ok. 92 mln EUR (392 mln zł). Spółka GDELS-Santa Bárbara Sistemas zapowiada ponowne złożenie odpowiednio zmodyfikowanej oferty.