12 sierpnia Grupa WB ujawniła, że przedłużyła amerykańskiemu partnerowi umowę licencyjną na produkcję cyfrowego systemu komunikacji pojazdowej Fonet. Jest to opracowany od postaw przez polskich inżynierów i wytwarzany w Polsce modułowy i skalowalny zestaw urządzeń integrujący łączność i wymianę danych pojazdów wojskowych.

Terminale Fonet są wykorzystywane w pojazdach wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych 120-mm moździerzy Rak. Na zdjęciu artyleryjski wóz dowodzenia /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Terminale Fonet są wykorzystywane w pojazdach wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych 120-mm moździerzy Rak. Na zdjęciu artyleryjski wóz dowodzenia /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Amerykańskiemu licencjobiorcy zależało na kolejnym przedłużeniu umowy, ponieważ Fonet jest w dużej liczbie wprowadzany do nowych wozów bojowych zamawianych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. GRUPA WB od lat tworzy i oferuje na rynku międzynarodowym innowacyjne polskie rozwiązania, do których ma pełne prawa własności intelektualnej. Dlatego może wynegocjować ze stroną amerykańską korzystne warunki dalszego wytwarzania systemu FONET w USA, poinformował Adam Bartosiewicz wiceprezes Grupy WB.

Umowa podpisana przez wchodzące w skład GRUPY WB przedsiębiorstwo WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego, odnawia amerykańskiej spółce L3Harris licencję na produkcję systemu komunikacji pojazdowej Fonet na kolejne trzy lata. W ramach umowy strona polska udzieliła licencjobiorcy zgody na otwarcie kilku centrów serwisowych w wybranych lokalizacjach.

Warto zwrócić uwagę, że opracowany dla Wojska Polskiego system Fonet wyprzedził swój czas. Dlatego w niezmienionej formie jest od ponad dekady dostarczany przez lokalne przedsiębiorstwo kooperujące z Grupą WB do Stanów Zjednoczonych i państw-sojuszników USA w ramach amerykańskiej pomocy wojskowej. Do Wojska Polskiego trafiają coraz bardziej zaawansowane odmiany systemu Fonet. Siły Zbrojne RP są pierwszym i najważniejszym odbiorcą technologii opracowanych przez Grupę WB dodał Adam Bartosiewicz.

Analiza
Fonet jest wykorzystywany w pojazdach będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Służy do integracji systemów pojazdowych m.in. w ramach baterii przeciwlotniczych bardzo którtkiego zasięgu Poprad, 120-mm moździerzy samobieżnych Rak, 155-mm armatohaubic Krab oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet Langusta. Jest również wykorzystywanay na pokładach transporterów opancerzonych i czołgów podstawowych. Jest bazą dla systemów zarządzania polem walki, do których zalicza się Topaz, również wytwarzany przez Grupę WB (TOPAZ nagrodzony, 2019-06-18).

Fonet to system komunikacji wewnętrznej dla pojazdów wojskowych eksportowany do na potrzeby sił zbrojnych kilkudziesięciu państw. Jak podkreśla Adam Bartosiewicz wielokrotnie polskie rozwiązania poddawano próbom porównawczym – w jednym z państw nawet czterokrotnie! Za każdym razem Fonet wychodził z takich testów zwycięsko, zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak i cenowym” .

/ Na podstawie informacji Grupy WB