4 sierpnia Komenda Główna Policji (KGP) opublikowała informację o ogłoszeniu procedurą otwartą na zakup dziewięćdziesięciu ośmiu 40-mm granatników jednostrzałowych samodzielnych. W ramach opcji przewidziano zakup równoważnej ilości celowników kolimatorowych/holograficznych do granatników. Termin składania ofert 17 sierpnia 2020 o godz. 13.00. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%) i gwarancja (40%). Termin realizacji zamówienia minie 18 grudnia 2020 (Zagłuszarki fal radiowych dla Policji, 2020-08-02)

Większość powyższych wymogów KGP spełnia m.in. produkowany w Zakładach Metalowych Dezamet samodzielny granatnik GSBO-40. Niezgodna z SIWZ jest jednak zbyt niska szybkostrzelność broni: 5-7 strz./min. / Zdjęcie: ZM Dezamet

Większość powyższych wymogów KGP spełnia m.in. produkowany w Zakładach Metalowych Dezamet samodzielny granatnik GSBO-40. Niezgodna z SIWZ jest jednak zbyt niska szybkostrzelność broni: 5-7 strz./min. / Zdjęcie: ZM Dezamet

Zamawiający wymaga, aby broń była powtarzalna, zasilana nabojem 40 mm x 47 LV bojową oraz specjalną (niepenetracyjną, gazową, dymną, oświetlającą, barwiącą i hukową/akustyczną) do obezwładniania siły żywej i niszczenia urządzeń technicznych. Musi być wyposażona w chwyt pistoletowy, chwyt przedni lub czółno, kolbę składaną lub teleskopową (albo składaną teleskopową), celownik mechaniczny (opcjonalnie kolimatorowy/holograficzny), co najmniej jedną (górną) szynę montażową Picatinny oraz zewnętrzny bezpiecznik nastawny.

Granatnik musi charakteryzować się szybkostrzelnością praktyczną co najmniej 10 strz./min. oraz masą nie większą, niż 3 kg (broń niezaładowana). Długość całkowita, z rozłożoną kolbą, nie większa niż 670 mm. Lufa, o długości nie mniejszej niż 215 mm, musi być bruzdowana stalowa (lub ze stopu metali lekkich) do strzelania nabojami o podwyższonym ciśnieniu.

Dodatkowe ukompletowanie to pas nośny, plecak transportowy na broń i co najmniej 24 naboje, co najmniej 12 udowych miękkich zasobników na amunicję z jednym dodatkowym mocowaniem do pasa głównego albo 6 takich zasobników z dwoma mocowaniami. Oprócz tego każdy zestaw musi zawierać zestaw do czyszczenia i konserwacji (olejarka, wycior, szczoteczka itd.). Broń musi być wykonana w kolorze czarnym lub ciemnografitowym. Wykonawca musi udzielić gwarancji na broń na co najmniej 60 miesięcy, a na elementy ukompletowania – 36 miesięcy.

Analiza
Wcześniej, Polska Policja bezskutecznie próbowała zakupić dwieście 40-mm granatników rewolwerowych. Postępowanie zostało uruchomione 16 listopada 2018 przez KGP. 28 grudnia tego samego roku opublikowała listę oferentów: Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT) z rodzimym granatnikiem RGP-40 i spółka UMO z – jak się udało nieoficjalnie dowiedzieć Militarnemu Magazynowi MILMAG – odmianą serbskiego modelu PPT Namenska RBGR.  Trzy egzemplarze RGP-40 zostały zakupione na testy przez KGP 19 grudnia 2016, po czym tarnowską broń wprowadzono na uzbrojenie funkcjonariuszy decyzją Komendanta Głównego Policji nr 60 z 22 marca 2017. Jednak z uwagi, że oferta UMO uzyskała więcej punktów, postępowanie unieważniono, gdyż wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć (Granatniki dla Policji unieważnione, 2019-01-16).