Przejdź do serwisu tematycznego

AKTUALIZACJA

Generał Jarosław Gromadziński odwołany z Eurokorpusu

SKW wszczęła postępowanie kontrolne dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. broni Jarosława Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera. W związku z czym został odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu i natychmiast wezwany do kraju.

W środę, 27 marca, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) wszczęła postępowanie kontrolne dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. broni Jarosława Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera.

Zdjęcie: Jarosław Gromadziński via X

W związku z tym została podjęta decyzja o odwołaniu gen. broni Gromadzińskiego z zajmowanego stanowiska dowódcy Eurokorpusu i jego natychmiastowym powrocie do kraju.

Decyzja ta jest podjęta zgodnie z Ustawą o Obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r., art. 199, ust. 2. o treści Żołnierza zawodowego można zwolnić z zajmowanego stanowiska służbowego w przypadku: 1) zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych; 2) wszczęcia kontrolnego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532)” i ust. 3. o treści: „W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, żołnierza zawodowego wyznacza się na równorzędne lub wyższe stanowisko służbowe albo przenosi się do dyspozycji. Możliwość wyznaczenia na wyższe stanowisko nie dotyczy żołnierza zwolnionego ze stanowiska służbowego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Dowództwa Eurokorpusu, na zajmowane przez gen. broni Jarosława Gromadzińskiego stanowisko w trybie natychmiastowym wyznaczony zostanie inny oficer.

Komunikat prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej

29 czerwca 2023 gen. dyw. Jarosław Roman Gromadziński został wyznaczony na stanowisko dowódcy Korpusu Europejskiego (The European Corps; potocznie: Eurokorpus) (Generał Gromadziński dowódcą Eurokorpusu).

AKTUALIZACJA

Komunikat prasowy Eurokorpusu:

Generał broni Jarosław R. Gromadziński (OF-8), dowódca Eurokorpusu, został wezwany do Polski. Jest to wewnętrzna decyzja Polski jako Państwa Ramowego Eurokorpusu.

Zgodnie z procedurami Eurokorpusu obowiązki zostały przekazane zastępcy Dowódcy Eurokorpusu.

Eurokorpus jest stabilny i będzie nadal wypełniał swoje misje wobec NATO i UE.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kierować wszystkie pytania do Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej w Polsce.

Nowym dowódcą Eurokorpusu zostanie gen. broni Piotr Błazeusz, dotychczasowy I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Oświadczenie gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego:

W nawiązaniu do licznych komentarzy i spekulacji związanych z wszczętym przez SKW postępowaniem kontrolnym dotyczącym poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wobec mojej osoby chciałbym oświadczyć, że przez 34 lata zawodowej służby wojskowej zawsze dobro służby, dobro Ojczyzny stawiałem na pierwszym miejscu, często kosztem rodziny. Pełniąc służbę na stanowiskach sztabowych i dowódczych, w kraju oraz za granicą, jak również współpracując z sojusznikami z NATO zawsze godnie reprezentowałem mundur żołnierza polskiego. Chciałbym zapewnić, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Wierzę, że wszczęta przez SKW procedura kontrolna zakończy się dla mnie pozytywnie. W tym miejscu serdecznie dziękuję za słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych dla mnie i mojej rodziny chwilach.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz:

Sprawa generała Gromadzińskiego wymaga wyjaśnienia i staranności. Sojusznicy zostali powiadomieni. Zostały wdrożone procedury, które prowadzi SKW.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X