Zgodnie z informacją opublikowaną przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w sierpniu 2019 na głównych szlakach migracyjnych do Unii Europejskiej nastąpił nieznaczny wzrost natężenia nielegalnej migracji. W porównaniu z lipcem liczba ta wzrosła o 9% do około 12 900 naruszeń zewnętrznych granic UE. Incydenty miały miejsce głównie we wschodniej części Morza Śródziemnego, u wybrzeży Grecji. Jednocześnie suma naruszeń na wszystkich europejskich szlakach migracyjnych w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 była o 26% niższa niż przed rokiem i wyniosła około 68 700 przypadków.

Wschodnia część Morza Śródziemnego pozostaje najpopularniejszym szlakiem dla nielegalnych migrantów, próbujących dostać się do Unii Europejskiej

Wschodnia część Morza Śródziemnego pozostaje najpopularniejszym szlakiem dla nielegalnych migrantów, próbujących dostać się do Unii Europejskiej

We wschodniej części Morza Śródziemnego w sierpniu 2019 wykryto prawie 9300 przypadków, co stanowi prawie trzy czwarte całkowitej liczby nielegalnych migrantów przybywających do Europy. To także dwukrotnie więcej, niż w tym samym miesiącu w 2018 ze względu na dużą liczbę łodzi, które docierają do greckich wysp na wschodniej części Morza Egejskiego, zwłaszcza na wyspę Lesbos, pod koniec sierpnia. W pierwszych ośmiu miesiącach 2019 całkowita liczba wykrytych przypadków w tym regionie wzrosła o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim do ponad 38 300. Afgańczycy stanowią dwóch na pięciu migrantów zatrzymanych na tej trasie. Powyższe dane za sierpień nie dotyczą jednak przypadków zatrzymań na Cyprze (Nielegalna migracja do Europy w czerwcu, 2019-07-31; Nielegalna migracja do Europy w czerwcu, 2019-07-31).

W porównaniu z lipcem, liczba incydentów w sierpniu wzrosła, ale w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 zarejestrowano o ponad jedną czwartą mniej nielegalnych naruszeń zewnętrznych granic UE niż przed rokiem  / Zdjęcie i grafika: Frontex

W porównaniu z lipcem, liczba incydentów w sierpniu wzrosła, ale w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 zarejestrowano o ponad jedną czwartą mniej nielegalnych naruszeń zewnętrznych granic UE niż przed rokiem / Zdjęcie i grafika: Frontex

W zachodniej części Morza Śródziemnego liczba wykrytych nielegalnych migrantów w sierpniu spadła o 43% w porównaniu z poprzednim miesiącem do około 1600. Ogółem w okresie styczeń-sierpień liczba naruszeń wyniosła 14 800, co stanowi około połowę liczby z analogicznego okresu w 2018. największy procent wśród zatrzymanych osób stanowili obywatele państw z regionu Afryki Subsaharyjskiej w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2019.

W centralnej części basenu Morza Śródziemnego liczba migrantów w sierpniu wyniosła prawie 1400, czyli o 8% więcej niż w poprzednim miesiącu. Suma za pierwsze osiem miesięcy 2019 wyniosła prawie 6600, nieco mniej niż jedną trzecią liczby osób z tego samego okresu w 2018. Od początku roku lwią część zatrzymanych stanowili Tunezyjczycy, Sudańczycy i Pakistańczycy.

Na szlaku Bałkanów Zachodnich zarejestrowano prawie 400 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy UE. Suma za pierwsze osiem miesięcy osiągnęła ponad 6600, o 90% więcej niż rok wcześniej. Największy odsetek migrantów wykrytych na tej trasie stanowili obywatele Afganistanu i Iranu (Frontex w Bałkanach Zachodnich, 2019-05-26).