Zgodnie z informacją opublikowaną przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w styczniu 2020 liczba prób nielegalnego przekroczenia granic zewnętrznych Unii Europejskiej spadła w porównaniu z grudniem 2019 do poziomu około 8800. Jednocześnie była to wartość porównywalna do stycznia 2019 (Frontex: Migracja w listopadzie, 2019-12-20).

W pierwszym miesiącu 2020 roku europejskie służby celne odnotowały około 8800 prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej / Zdjęcie i grafika: Frontex

W pierwszym miesiącu 2020 roku europejskie służby celne odnotowały około 8800 prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej / Zdjęcie i grafika: Frontex

 

Wschodnia część basenu Morza Śródziemnego w styczniu nadal stanowiła obszar gdzie odnotowano najwięcej prób przekroczenia granic w Europie, pomimo że sumarycznie było ich o 58% w porównaniu z poprzednim miesiącem (3382 incydentów). Wśród najczęściej zatrzymanych obcokrajowców byli  Afgańczycy, którzy stanowili niemal połowę migrantów, a także Syryjczycy i Turcy. Należy odnotować, że powyższe dane nie dotyczą nielegalnej migracji na Cypr.

W centralnej części basenu Morza Śródziemnego liczba nielegalnie przekraczających granicę osób wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z grudniem (1467 incydentów). Jest to również ogromny, bo 637-procentowy wzrost napływu migrantów w porównaniu ze styczniem 2019. Wśród najczęściej zatrzymywanych migrantów byli obywatele Algierii, Wybrzeża Kości Słoniowej i Bangladeszu.

W zachodniej części basenu Morza Śródziemnego zanotowano spadek naruszeń granic o jedną czwartą, w porównaniu z grudniem, (1138 zatrzymanych osób). Był spadek o 72% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Największy odsetek migrantów stanowili Algierczycy.

Na szlaku Bałkanów Zachodnich zanotowano 2035 naruszeń granic lądowych UE, co stanowi mniej niż połowę incydentów, jakie miały miejsce w poprzednim miesiącu. Niemniej, liczba ta stanowi 212% wartości jaką odnotowano w styczniu 2019. Ponad trzy czwarte osób, które zatrzymano na tej trasie stanowili obywatele Syrii.