13 listopada Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął postępowanie w trybie ograniczonym dotyczące dostawy nabojów zakłócających termicznych MJU-7A/B w komplecie z pironabojami BBU-36/B lub równoważnymi.

Naboje zakłócające termiczne MJU-7A/B generują silne promieniowanie cieplne, które ma tworzyć obraz fałszywego celu zakłócając głowice pocisków naprowadzających się na podczerwień / Zdjęcie: Michał Adamowski

Naboje zakłócające termiczne MJU-7A/B generują silne promieniowanie cieplne, które ma tworzyć obraz fałszywego celu zakłócając głowice pocisków naprowadzających się na podczerwień / Zdjęcie: Michał Adamowski

Wyposażenie jest przeznaczone dla samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ (Dostawa części do F-16, 2019-07-17). Termin składania wniosków  minie 16 grudnia 2019 o godz. 12.00.

Zamawiający wskaże maksymalnie dziesięć podmiotów, które wykonały najwięcej dostaw środków bojowych lub pirotechnicznych o wartości nie mniejszej, niż 1 500 000 zł brutto. Kryteriami wyboru ofert będą cena (80%) i gwarancja (20%). Termin wykonania zamówienia minie 31 października 2022 (WZL-4 remontuje silniki F-16, 2019-08-06).

Szczegółowy opis zamówienia, w tym wymagane ilości nabojów zakłócających termicznych i pironabojów zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przesłana podmiotom biorącym udział w postępowaniu. Całkowitą wartość zamówienia określono na około 443 tys. EUR (Wsparcie dla polskich JASSM, 2019-08-15).

Analiza
Poprzedni przetarg na dostawy środków zakłócających wrogie pociski rakietowe dla polskich F-16 został ogłoszony na początku grudnia 2015. Postępowanie dotyczyło dostawy 70 000 nabojów zakłócających termicznych MJU-7A/B do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Kryteriami wyboru oferty były cena (90%) i gwarancja (10%). 6 czerwca 2016 wybrano dostawcę – spółkę TARA Aerospace and Defence Products z Czarnogóry. Dostawa została zrealizowana etapami w latach 2016-2018. W 2016 zakupiono 19 440 nabojów, w 2017 – 6480 nabojów, a w 2018 – 43 000 nabojów.

Nabój MJU-7A/B ma 205 mm długości i maksymalnie 370 g masy, z czego maksymalnie 261 g to masa ładunku MTV (Magnesium/Teflon/Viton), generującego promieniowanie termiczne. Naboje są pakowane po 88 sztuk i mogą być przechowywane przez 9 lat (po zamontowaniu w wyrzutniach samolotu 1 rok). W przypadku polskich F-16C/D Block 52+ naboje są wystrzeliwane z wyrzutni pułapek termicznych AN/ALE-47.