Fabryka Amunicji Myśliwskiej Pionki została wyłoniona w postępowaniu jako dostawca amunicji specjalnej 12/70 do strzelb gładkolufowych. Zamawiający, Komenda Główna Policji (KGP), zamówiła 592 tys. nabojów pięciu typów o łącznej wartości 2 209 830 zł (z 23% VAT). Dostawy mają zostać zrealizowane do końca 2017. KGP zdecydowała się przeprowadzić przyśpieszoną procedurę. Motywowano to potrzebą zabezpieczenia realizacji zadań, zarówno szkoleniowych, jak i podczas działań związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego, przez pododdziały zwarte Policji.

Komenda Główna Policji zamówiła w FAM Pionki 592 tys. nabojów specjalnych do strzelb gładkolufowych. Amunicję kupowano w ramach przyśpieszonej procedury. Większość z nabojów jest niezabijająca, wypełniona gumowymi walcami / Zdjęcie: Grzegorz Franczyk

Komenda Główna Policji zamówiła w FAM Pionki 592 tys. nabojów specjalnych do strzelb gładkolufowych. Amunicję kupowano w ramach przyśpieszonej procedury. Większość z nabojów jest niezabijająca, wypełniona gumowymi walcami / Zdjęcie: Grzegorz Franczyk

Policja zamówiła 65 tys. nabojów amunicja  akustyczno-błyskowych typ 4; 48,5 tys. z pociskiem ołowianym o masie 29,5 g typ 5; 160,1 tys. z pociskiem gumowym o zasięgu 20 m typ 20; 160 tys. z pociskiem gumowym o zasięgu 30 m typ 30; i 159 tys. z pociskiem gumowym o zasięgu 50 m typ 50. Odpowiada to produkowanej przez FAM Pionki amunicji o nazwach własnych ONS-2000, W8 MP, jak też Chrabąszcz 20, 30 i 50. Naboje przeznaczone są do strzelb gładkolufowych z komorami 12/70.

FAM Pionki jako jedyna złożyła ofertę w toczącym się postępowaniu proponując dostarczenie amunicji za cenę 1 796 609,76 zł netto. Za najniższą cenę przyznawano 60% punktów, pozostałe 40% można było otrzymać za korzystne warunki gwarancji. Producent z Pionek dostarczy naboje ONS-2000 za 192 357, 72 zł, W8 MP za 138 402,44 zł, Chrabąszcz 20 za 488 109,76 zł, Chrabąszcz 30 za 489 105,70 zł i Chrabąszcz 50 za 488 634.15 zł. Naboje są objęte 24-miesięczną gwarancją na użytkowanie i 36-miesięczną na przechowywanie. Amunicja ma zostać dostarczona w odpowiednio oznakowanych 25-nabojowych opakowaniach.