Przejdź do serwisu tematycznego

Dyrektor wykonawczy EDA z wizytą w PGZ

Siedzibę Polskiej Grupy Zbrojeniowej odwiedziła delegacja Europejskiej Agencji Obrony (EDA), na czele której stał jej dyrektor wykonawczy Jiří Šedivy.

28 kwietnia br. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała, że jej siedzibę w Radomiu odwiedziła delegacja Europejskiej Agencji Obrony (EDA), na czele której stał jej dyrektor wykonawczy Jiří Šedivy. Wizyta została zorganizowana w związku z inicjatywą odwiedzenia stolic państw członkowskich Europejskiej Agencji Obrony przez dyrektora wykonawczego.

Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

W części poświęconej współpracy przemysłowej Polską Grupę Zbrojeniową reprezentował zarząd PGZ, a resort obrony narodowej zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON i inni przedstawiciele Ministerstwa. Obecni byli również reprezentanci trzech spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej: OBR CTM, PIT-Radwar oraz PCO.

Podczas spotkania przedstawiciele PGZ zaprezentowali potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego. Strony podsumowały dotychczasową współpracę, przedstawiły swoje doświadczenia z jej przebiegu oraz omówiły możliwości rozszerzenia jej o kolejne projekty realizowane we współpracy z EDA.

Współpraca z EDA stanowi dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej szansę na rozbudowę naszego potencjału w oparciu o szeroką współpracę z państwami Unii Europejskiej. Podczas dzisiejszego spotkania mieliśmy możliwość omówienia zrealizowanych dotąd projektów i pochylenia się nad kolejnymi. Cieszę się, że nasza Grupa zacieśnia więzi z partnerami zagranicznymi – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ.

EDA wspiera państwa członkowskie w lepszym wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), który służyć będzie finansowaniu wspólnych prac badawczo-rozwojowych (B+R) w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych, a jego budżet na lata 2021-2027 wyniesie 7,95 mld EUR. Agencja pomaga 26 państwom członkowskim Unii Europejskiej w poprawie zdolności obronnych w ramach współpracy na szczeblu europejskim.

Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z OBR CTM współpracowała z EDA m.in. w projekcie OCEAN 2020 w ramach programu PADR, mającego na celu rozbudowę możliwości sojuszniczych marynarek wojennych w prowadzeniu nadzoru i rozpoznania na wodach terytorialnych UE z wykorzystaniem systemów bezzałogowych. Oprócz tego OBR CTM brał czynny udział m.in. w projekcie EDA o kryptonimie MLM II, dotyczącym modułowych systemów przeciwminowych (OCEAN 2020: Demonstracja bezzałogowców na Bałtyku).

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X