Przejdź do serwisu tematycznego

Dwa awanse generalskie na Dzień Podchorążego

29 listopada prezydent Andrzej Duda wręczy akty mianowania na stopnie generalskie Rektorom-Komendantom Akademii Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) poinformowało, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował dwóch oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP w Dniu Podchorążego, 29 listopada 2022 r.

Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta RP

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

  • płk Piotr Płonka – Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych;
  • płk Przemysław Wachulak – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

Biogramy:

płk dr hab. Piotr Płonka / Zdjęcie: AWL

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (AWL) płk dr hab. Piotr Płonka zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, analizą procesów i zjawisk w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego sił zbrojnych oraz operacyjnego użycia – terenowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej na obszarze kraju.

Absolwent: Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu Wydział Inżynierii Wojskowej; Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Nauk Społecznych; Akademii Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich.

Zajmował kolejno stanowiska służbowe: dowódcy plutonu w 43 batalionie saperów 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, dowódcy kompanii prewencji w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, specjalisty w sztabie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Szefa Sztabu w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Szefa Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Uczestnik misji w Islamskiej Republice Afganistanu – Dowódca Zgrupowania Szkoleniowego Afgańskich Sił Bezpieczeństwa.

Nauczyciel akademicki: Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Praca zawodowa oraz dydaktyczna stanowi ciąg dociekań naukowych z obszaru działań Żandarmerii Wojskowej oraz jej roli i miejsca w systemie obronnym państwa – członka NATO i UE, jako jedynego wyspecjalizowanego organu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Siłach Zbrojnych.

Aktywnie uczestniczy w tworzeniu opracowań teoretycznych i rozwiązań praktycznych wpływających na funkcjonowanie żandarmerii uwzględniając jednocześnie normatywy sojuszu NATO.

płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak / Zdjęcie: WAT

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył z I lokatą w 2004 r. na Wydziale Elektroniki, w dziedzinie elektronika i specjalności optoelektronika, oraz studiów podyplomowych na Wydziale Cybernetyki w zakresie integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2004 r. w 3. Pułku Drogowo-Mostowym w Chełmnie na stanowisku dowódcy plutonu w kompanii remontowej. W latach 2005-2008 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora. W 2009 r. rozpoczął pełnienie służby wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej w Instytucie Optoelektroniki jako kolejno: starszy inżynier, asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i profesor. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego inżyniera w dziedzinie nauk fizycznych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzją z dnia 30 lipca 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. Decyzją Ministra Obrony Narodowej został nominowany na stanowisko Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, które objął 1 września 2020 r.

Płk prof. Przemysław Wachulak jest autorem i współautorem jednej książki, 11 rozdziałów w monografiach, 131 publikacji z listy filadelfijskiej, 121 artykułów w innych czasopismach recenzowanych oraz ponad 330 abstraktów konferencyjnych. W swoich publikacjach porusza zagadnienia związane z opracowywaniem nowych źródeł laserowo-plazmowych do generacji promieniowania z zakresu skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego do zastosowań w nanoobrazowaniu, holografii, spektroskopii absorpcyjnej, optycznej koherentnej tomografii oraz radiobiologii. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym w 35 konferencjach jako zaproszony prelegent (invited speaker). Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego ACS oraz Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego PTPS. Od 2017 r. pełni funkcję edytora tematycznego w czasopiśmie „Applied Optics”. Podczas swojej kariery naukowej kierował siedmioma projektami, m.in. finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program LIDER). Jako wykonawca uczestniczył w 25 innych projektach krajowych i międzynarodowych. Jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009-2011) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2014) oraz laureatem wielu nagród. Za działalność naukową i wojskową otrzymał nagrodę R&D 100 (USA, 2008), Medal Młodego Uczonego (2014), srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2014), Medal Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej III klasy (2018), srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (2018), Nagrodę Ministra Obrony Narodowej (2013 i 2019), Odznakę Honorową Wojsk Lądowych (2022) oraz Złoty Krzyż Zasługi (2021) nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.

Na podstawie informacji prasowej

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Mobilne Węzły Łączności dla Wisły w fazie realizacji

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 poinformowały, że spółka H. Cegielski-Poznań dostarczyła ramę bazową masztu antenowego do pierwszego Mobilnego Węzła Łączności w ramach programu Wisła.

Wicekanclerz Niemiec za przekazaniem Ukrainie Leopardów

Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck z Partii Zielonych uważa, że rząd federalny nie powinien blokować decyzji innych państw NATO, jeśli chcą przekazać walczącej Ukrainie…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X