11 listopada br. Izba Administracji Skarbowej (IAS) ze Szczecina rozstrzygnęła przetarg na dostawy broni i amunicji dla piętnastu oddziałów za łącznie 3 139 666,67 zł netto (3 861 790 zł brutto). Postępowanie w tej sprawie, realizowane procedurą otwartą, zostało ogłoszone 11 sierpnia br. (Broń i amunicja dla Izb Administracji Skarbowej, 2020-08-11).

 Izba Administracji Skarbowej ze Szczecina podpisała siedem umów w dziesięciu częściach ze spółkami Works 11, Zbrojownia, UMO i Cenzin na dostawy broni i amunicji / Zdjęcie: Krajowa Administracja Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej ze Szczecina podpisała siedem umów w dziesięciu częściach ze spółkami Works 11, Zbrojownia, UMO i Cenzin na dostawy broni i amunicji / Zdjęcie: Krajowa Administracja Skarbowa

Zamówienie było podzielone na dziesięć części. W ramach pierwszej poszukiwano dostawcy 278 pistoletów pełnowymiarowych z opcją na 37 kolejnych (zakupiono ostatecznie 278 + 17 szt.). Z trzech ofert najkorzystniejsza była spółki Works 11 z Katowic o wartości 325 461,75 zł netto (400 318 zł brutto). Broń trafi do oddziałów IAS w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie. Wartość początkowa oferty wynosiła 640 243,90 zł netto (787 500 zł brutto). Drugie zadanie dotyczyło dostawy 114 pistoletów kompaktowych z opcją 10 kolejnych. W tym wypadku nie skorzystano z prawa opcji. Z dwóch ofert wybrano ponownie Works 11. Wartość końcowa zamówienia to 102 971,66 zł netto (126 655,14 zł brutto), podczas gdy początkowo wynosiła 252 032,52 zł netto (310 000 zł brutto). Broń trafi do Krakowa, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia. Obie umowy zawarto 30 października. Trzecia część obejmowała dostawę 26 pistoletów subkompaktowych do oddziałów IAS w Białymstoku i Krakowie. Jednak nie otrzymano ofert w tej sprawie.

Zadanie czwarte dotyczyło dostawy 14 pistoletów maszynowych. Z trzech ofert wybrano spółkę Zbrojownia z Piątnicy Poduchownej. Wartość, podpisanej 16 października br. umowy wyniosła 46 439,14 zł netto (57 120,14 zł brutto). Początkowo spółka żądała kwoty 68 292,68 zł netto (84 000 zł brutto). Broń trafi do Białegostoku i Łodzi (Oporządzenie dla Izby Administracji Skarbowej, 2020-07-13).

Zadanie piąte obejmowało dostawę 69 pistoletów maszynowych wraz z oporządzeniem (wersja podstawowa z opcją na 2 kolejne). Z dwóch ofert wybrano spółkę UMO z Zielonki, która jak dowiedziała się Redakcja MILMAG, dostarczy pistolety maszynowe Beretta PMX. Umowa z 30 października o wartości 372 608 zł netto (458 307,84 zł brutto) dotyczyła również realizacji pełnej opcji. Wartość początkowa oferty wynosiła 548 373,98 zł netto (674 500 zł brutto). Broń trafi do Gdańska, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Warszawy. Zadanie szóste dotyczyło dostawy 26 pistoletów maszynowych wraz z oporządzeniem (wersja rozszerzona). Z dwóch ofert ponownie wybrano spółkę UMO, która początkowo żądała kwoty 276 910,57 zł netto (340 600 zł brutto). Ostatecznie, IAS zgodziła się na 211 382,11 zł netto (260 000 zł brutto), co sygnowano 30 października. Broń trafi do Krakowa, Rzeszowa i Zielonej Góry.

Część siódma dotyczyła dostawy 9 strzelb gładkolufowych do oddziałów IAS w Białymstoku, Krakowie i Łodzi, jednak nie otrzymano ofert w tej sprawie.

Pozostałe trzy oferty dotyczyły dostaw amunicji pistoletowej. Pierwsze z nich 800 350 naboi 9 mm x 19 z pociskiem pełnopłaszczowym FMJ (Full Metal Jacket) – 16 007 pakietów po 50 naboi (z opcją na 43 450 kolejnych; 857 pakietów). Otrzymano jedną ofertę od spółki Cenzin z Warszawy o wartości początkowej 548 747,97 zł netto (674 960 zł brutto). Ostatecznie, 30 października br. podpisano umowę o wartości 508 221,46 zł netto (625 112,40 zł brutto). Naboje trafią do oddziałów IAS w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, we Wrocławiu i Zielonej Górze.

Planowano też zakup 692 250 naboi 9 mm x 19 z pociskiem całopłaszczowym TFMJ (Total Full Metal Jacket) – 13 865 pakietów po 50 naboi (z opcją na 69 050 kolejnych; 1381 pakietów) do oddziałów w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, we Wrocław i Zielonej Górze. Nie otrzymano jednak żadnych ofert.

Ostatnia część dotyczyła dostawy 39 000 naboi 9 mm x 19 z pociskami w wgłębieniem wierzchołkowym JHP (Jacketed Hollow-Point) do oddziałów w Katowicach, Łodzi, Opolu,  Warszawie i we Wrocławiu. Jedyną ofertę ponownie złożyła spółka Cenzin o wartości początkowej 41 219,51 zł netto (50 700 zł brutto). Ostatecznie, 30 października br. Zawarto umowę o wartości 38 023,41 zł netto (46 768,80 zł brutto).

We wszystkich przypadkach, zamawiający zażądał terminu realizacji zamówienia w 45 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą, nie później niż do 14 grudnia br.