9 czerwca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) podpisał umowę o wartości 3 013 605 zł brutto ze spółką Air-Pol z Legionowa na dostawę partii spadochronów i sprzętu wysokościowo-ratowniczego z terminem realizacji do 30 listopada 2020. Ogłoszenie w tej sprawie zostało opublikowane 15 maja. Zamówione wyposażenie trafi do 3. Regionalnej Bazy Logistycznej (3. RBLog.) w Kutnie.

Air-Pol jest wieloletnim dostawcą spadochronów i wyposażenia wysokościowo-ratowniczego dla jednostek Wojska Polskiego / Zdjęcie: 6. bpd

Air-Pol jest wieloletnim dostawcą spadochronów i wyposażenia wysokościowo-ratowniczego dla jednostek Wojska Polskiego / Zdjęcie: 6. bpd

Przedmiotem zamówienia jest 35 spadochronów ratowniczych plecowych SK-94, 5 spadochronów szkolno-treningowych L-2 Kadet, 80 spadochronów ratowniczych siedzeniowych S-4, 21 spadochronów desantowych taktycznych AD-2000 oraz 30 zasobników towarowych ZT-100.

Spadochron siedzeniowy S-4 i ratowniczy SK-94 są stosowane  sytuacjach awaryjnych i służą do bezpiecznej ewakuacji załóg samolotów transportowo-pasażerskich PZL M-28 Bryza oraz śmigłowców Mi-2, Mi-8/17, Mi-24, SW-4 i W-3 Sokół. Spadochron szkolno-treningowy L-2 Kadet służy do szkolenia podstawowego personelu latającego i treningu skoczków spadochronowych. Ich dostawa jest konieczna do odtworzenia potrzeb szkoleniowych (Wyposażenie ratownicze dla pilotów, 2019-01-10; Kamizelki dla załóg śmigłowców, 2018-03-29).

Spadochron desantowy taktyczny AD-2000 przeznaczony jest do przerzutu żołnierzy sekcji specjalnych z wyposażeniem w rejon działań, ze średnich i dużych wysokości. Obecnie w jednostkach powietrznodesantowych Wojska Polskiego znajduje się ok. 1100 tych spadochronów. W związku z tym zaprojektowano spadochron z dwoma czaszami tunelowymi w układzie plecy-plecy (główna i zapasowa), które umożliwiają wykonywanie przelotów na odległość do 30 km, a wysoka sterowność umożliwia swobodny wybór miejsca do lądowania. W skład zestawu AD-2000, oprócz spadochronu, wchodzi zasobnik, służący także jako torba transportowa oraz uprząż z dużym zakresem regulacji. Ostatnie zamówienie na spadochrony AF-2000 zrealizowała spółka Air-Pol w 2019 (Więcej spadochronów dla WP, 2019-05-29).

Zasobnik towarowy ZT-100 to podstawowe wyposażenie w wojskach powietrznodesantowych i kawalerii powietrznej, które mają ich obecnie na stanie ok. 550.