Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o otwarciu ofert na dostawy bezzałogowych statków latających (bsl) klasy mikro dla Wojska Polskiego. Postępowanie zostało rozpoczęte 4 grudnia 2018 i obejmuje wyposażenie zespołów lub grup wsparcia informacyjnego i zespołów bojowych, gdzie będą wykorzystywane do informacyjnego przygotowania pola walki.
 Maksymalna masa startowa bezzałogowca nie może przekroczyć 1,6 kg, a jego długość lub szerokość 0,7 m. Bsl będą przeznaczone do wykonywania zadań obserwacyjnych w dzień i w nocy w różnorodnym środowisku za pomocą sensorów elektrooptycznych i podczerwieni / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Maksymalna masa startowa bezzałogowca nie może przekroczyć 1,6 kg, a jego długość lub szerokość 0,7 m. Bsl będą przeznaczone do wykonywania zadań obserwacyjnych w dzień i w nocy w różnorodnym środowisku za pomocą sensorów elektrooptycznych i podczerwieni / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Pierwotny terminem składania ofert został wyznaczony na 9 stycznia 2019, ale już 21 grudnia 2018 został wydłużony do 21 stycznia 2019. Mimo to oferty otwarto dopiero po 24 miesiącach. Zgodnie z informacją opublikowaną 24 stycznia, do postępowania zgłosiły się dwa podmioty, a budżet zamówienia wynosił 5 240 545,19 zł brutto. Za tą kwotę maksymalną, zamawiający chce zakupić sześć zestawów z co najmniej dwunastoma bsl pionowego startu i lądowania, sześcioma zestawami kierowania i kontroli oraz pakietem szkoleniowym i logistycznym. Kryteriami wyboru ofert są w 85% cena i w 15% parametry techniczne (Bezzałogowce klasy mikro, 2018-12-05).

Pierwszym chętnym jest spółka Asseco Poland z Rzeszowa, której oferta została wyceniona na 4 627 448 zł brutto. Zadeklarowany termin realizacji zamówienia to 30 listopada 2020, a okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Drugim chętnym jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) z Warszawy, która wyceniła swoja ofertę na 4 875 490 zł brutto. Termin wykonania umowy i gwarancji jest taki sam. Obie oferty spełniają zatem kryteria.

Analiza
Warto przypomnieć, że jest to drugie postępowanie toczące się w tej sprawie. Zakup został ujęty w Programie Operacyjnym: Rozpoznanie obrazowe i satelitarne, w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2022. Faza analityczno-koncepcyjna została rozpoczęta jeszcze w 2014, a na początku 2015 przeprowadzono dialog techniczny.

Postępowanie rozpoczęto 17 grudnia 2015, a termin składania ofert minął 29 stycznia 2016. Oferty złożyły konsorcja PGZ i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Asseco Poland i Marcin Szender MSP oraz CUBE.ITG i Yagal. Swoją ofertę złożyła samodzielnie także spółka Siltec. Wszystkie jednak przekroczyły budżet określony na 4,63 mln zł brutto. 31 marca 2017 postępowanie zostało unieważnione.