14 maja rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) mjr Krzysztof Płatek poinformował redakcję Magazynu Militarnego MILMAG, że do dialogu technicznego dotyczącego zakupu 125-mm naboi z pociskiem podkalibrowym stabilizowanym brzechwowo z odrzucanym sabotem ze smugaczem (Armour-Piercing, Fin Stabilised, Discarding Sabot-Tracer, APFSDS-T) o zwiększonej przebijalności wraz z nabojami szkolnymi i treningowymi, zgłosiło się 5 podmiotów.
 Do dialogu technicznego  na zakup nowej 125-mm amunicji przeciwpancernej do czołgów T-72M1 i PT-91 Twardy zgłosiło się pięć podmiotów, w tym jeden zagraniczny. O planach zakupu nowej amunicji resort obrony informował jeszcze w czerwcu 2017 / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Do dialogu technicznego na zakup nowej 125-mm amunicji przeciwpancernej do czołgów T-72M1 i PT-91 Twardy zgłosiło się pięć podmiotów, w tym jeden zagraniczny. O planach zakupu nowej amunicji resort obrony informował jeszcze w czerwcu 2017 / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Do postępowania zgłosił się jeden podmiot zagraniczny – izraelska spółka Elbit Systems Land, a także cztery podmioty krajowe, głównie importerzy (spółki Works 11 z Katowic, Polit-Elektronik z Warszawy i Metal-Export z Warszawy), a wśród nich jeden producent uzbrojenia tej klasy, tj. wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) spółka Mesko ze Skarżyska Kamiennej.

Dialog techniczny został rozpoczęty 1 kwietnia 2020. IU MON wyśle szczegółowe zapytanie o informację (Request For Information, RFI) do wybranych podmiotów. Po zakończeniu badania rynku zostaną podjęte dalsze decyzje, które określą zakres, harmonogram i plan finansowy ewentualnego zakupu (Wojsko szuka dostawcy 125-mm amunicji dla T-72 i PT-91, 2020-04-02).

W ramach trwającej procedury, IU MON chce uzyskać informacje na temat masy całkowitej pocisków, masy ładunku zasadniczego, masy ładunku dodatkowego, maksymalnego ciśnienia gazów prochowych, skupienia pocisków w odległości 2000 m oraz czasu palenia smugacza. Pozostałe informacje mają dotyczyć wartości równoważnika grubości jednorodnej stali pancernej (RHA), jaką będą zdolne penetrować pociski z odległości 2000 m pod kątem 90 i 30 stopni czy maksymalnego, skutecznego zasięgu rażenia (PGZ przekazała pierwsze T-72M1 , 2019-12-13).

Inne badane cechy, to procentowe prawdopodobieństwo prawidłowego działania i niezawodność w zakresie różnych temperatur. IU MON interesują także koszty zakupu 1000, 5000 i 10 000 sztuk naboi, koszt oprzyrządowania do obsługi technicznej, transportu, paletyzacji, przechowywania, dokumentacji technicznej i gwarancji oraz technicznych środków materiałowych i materiałów eksploatacyjnych do zabezpieczania ich użytkowania.