Cenzin dostarczy Komendzie Głównej Policji amunicję pistoletową 9 mm x 19  Sellier & Bellot wartą 6 799 600 zł brutto. Zgodnie z zawartą w dniu 4 czerwca 2018 r. umową warszawska spółka dostarczy 8 mln fabrycznie nowych nabojów z pociskami całkowicie pokrytym płaszczem (TFMJ – Total Full Metal Jacket). Cenzin złożył najkorzystniejszą ofertę uzyskując maksymalną liczbę punktów za najniższą cenę i najdłuższy okres gwarancji (84 miesiące).

W ubiegłym roku Cenzin dostarczył policji ponad 10 mln sztuk amunicji 9 mm × 19 TFMJ / Zdjęcie: Paweł Scibiorek

W ubiegłym roku Cenzin dostarczył policji ponad 10 mln sztuk amunicji 9 mm × 19 TFMJ / Zdjęcie: Paweł Scibiorek

W ręce policjantów trafi amunicja czeskiego producenta Sellier & Bellot. Będą to naboje pistoletowe TFMJ NONTOX. Pociski są całkowicie pokryte miedzianym płaszczem, który zapobiega wydzielaniu się toksycznych par ołowiu podczas strzelania. Umowa została podpisana z terminem dostawy 24 października 2018.

Jest to kolejna dostawa amunicji dla służb podległych MSWiA, którą warszawska spółka zrealizuje w 2018. W kwietniu Komenda Główna Straży Granicznej zamówiła 2,2 mln nabojów 9 mm x 19 wartych 2 979 674,80 zł netto. W ubiegłym roku Cenzin dostarczył Policji ponad 10 mln sztuk amunicji 9 mm × 19 TFMJ. (Cenzin dostarczy amunicję dla Straży Granicznej, 2018-03-29)