Komenda Główna Policji poszukuje dostawcy 10 samopowtarzalnych strzelb gładkolufowych Benelli M4 Super 90 kalibru 12. Broń ma zostać dostarczona do Centralnej Składnicy Uzbrojenia KSP Stara Wieś do 16 grudnia 2019. Jedynym kryterium oceny jest cena. Minimalny czas gwarancji na strzelbę ma wynosić 24 miesiące.

Benelli M4 Super 90 to opracowana pod koniec lat 1990. i wprowadzona do produkcji w 2000 roku samopowtarzalna strzelba kalibru 12 z podlufowym magazynem rurowym. Broń działa w oparciu o zasadę wykorzystania energii gazów prochowych odprowadzanych przez otwory w lufie działających na tłoki o krótkim skoku / Zdjęcie: BDT

Benelli M4 Super 90 to opracowana pod koniec lat 1990. i wprowadzona do produkcji w 2000 roku samopowtarzalna strzelba kalibru 12 z podlufowym magazynem rurowym. Broń działa w oparciu o zasadę wykorzystania energii gazów prochowych odprowadzanych przez otwory w lufie działających na tłoki o krótkim skoku / Zdjęcie: BDT

Strzelby Benelli M1/M3/M4 Super 90 są wprowadzone do użytku przez funkcjonariuszy zgodnie z decyzją nr 253 Komendanta Głównego Policji z 20 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji. Benelii Arms jest obecnie częścią Beretta Defense Technologies.