25 maja Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o ponownym wskazaniu oferty spółki Asseco Poland z Rzeszowa jako najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę bezzałogowych statków latających (bsl) klasy mikro dla Wojska Polskiego.

Postępowanie dotyczy zakupu sześciu zestawów bsl klasy mikro z których każdy będzie wyposażony w co najmniej dwa statki powietrzne pionowego startu i lądowania o masie maksymalnej 0,6 kg oraz długości/szerokości 0,7 m, sześć stacji kierowania i kontroli (SKiK) wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym oraz pakiet szkoleniowy i logistyczny. Zestawy mają wejść do wyposażenia zespołów lub grup wsparcia informacyjnego i zespołów bojowych, gdzie będą używane do rozeznania pola walki. / Zdjęcie: Asseco Poland

Postępowanie dotyczy zakupu sześciu zestawów bsl klasy mikro z których każdy będzie wyposażony w co najmniej dwa statki powietrzne pionowego startu i lądowania o masie maksymalnej 0,6 kg oraz długości/szerokości 0,7 m, sześć stacji kierowania i kontroli (SKiK) wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym oraz pakiet szkoleniowy i logistyczny. Zestawy mają wejść do wyposażenia zespołów lub grup wsparcia informacyjnego i zespołów bojowych, gdzie będą używane do rozeznania pola walki. / Zdjęcie: Asseco Poland

Decyzja IU stanowi potwierdzenie wyników pierwszego postępowania, zakończonego 14 kwietnia br., w którym za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Asseco Poland. Miesiąc później, 14 maja, poinformowano jednak o unieważnieniu rezultatu przetargu i ponownym rozpatrzeniu wszystkich ofert (Zakup bsl klasy mikro znów unieważniony, 2020-05-17). 

Kryteriami ponownego wyboru ofert była cena (85%) i parametry techniczne (15%). Oferta zwycięskiej spółki miała wartość 4 627 448 zł brutto i uzyskała 87% możliwych punktów. Kontroferta Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) z Warszawy, który 24 kwietnia złożył skargę do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) na wyniki pierwszego postępowania, miała wartość 4 875 490 zł brutto i uzyskała 82,67% możliwych punktów. Obie oferty zmieściły się w budżecie zamówienia, wynoszącym 5 240 545,19 zł brutto (Asseco Poland dostarczy bsl klasy mikro, 2020-04-22). 

Powtórzone postępowanie przetargowe,  zapoczątkowano 4 grudnia 2018. Była to kolejna próbę zakupu bsl klasy mikro dla WP po tym, gdy pierwotny przetarg unieważniono w marcu 2017, było prowadzone od 4 grudnia 2018. 

Pomimo, że termin otwarcia ofert wyznaczono na 21 stycznia 2019 przez rok postępowanie było zamrożone. Dopiero 24 stycznia 2020 nastąpiło otwarcie ofert. 

Zakup tego typu wyposażenia ujęto w Programie Operacyjnym: Rozpoznanie obrazowe i satelitarne w ramach Planu Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2022.