W odpowiedzi na interpelację poseł Anny Marii Siarkowskiej z klubu parlamentarnego PiS w sprawie rozwoju polskiego Aktywnego Systemu Obrony Pojazdów (ASOP), Sekretarza Stanu w MON Wojciech Skurkiewicz poinformował, że w 2018 ma zostać uruchomiona faza analityczno-koncepcyjna w sprawie ponownej próby pozyskania tego rodzaju wyposażenia.

Aktywne systemy obrony muszą być pozyskiwane z myślą o posiadanych i przyszłych platformach bojowych Wojsk Lądowych. /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Aktywne systemy obrony muszą być pozyskiwane z myślą o posiadanych i przyszłych platformach bojowych Wojsk Lądowych. /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

W lutym 2014 Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej prowadził fazę analityczno-koncepcyjną, w tym dialog techniczny na system obrony przed kierowanymi i niekierowanymi pociskami przeciwpancernymi z potencjalnymi wykonawcami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, które dotyczyły pozyskania systemów ASOP z myślą o wozach bojowych nowej generacji o masie 30-40 t, a więc bojowych wozów piechoty Borsuk i wozów wsparcia bezpośredniego Gepard, a także KTO Rosomak (MSPO 2018: Borsuk nabiera kształtów, 2018-09-06).

Konsorcjum złożone z Wojskowej Akademii Technicznej jako Lidera (z projektem rozwojowym pt., System obrony aktywnej do ochrony obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi), finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), przy współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) i spółkami ZM Dezamet, PHO, PCO i Mesko, opracowało demonstrator technologii. Nie spełnił on jednak wymagań operacyjnych Wojska Polskiego, pomimo pozytywnego testu. Wcześniej, na bazie rozwiązań ukraińskich systemów ASOP typu Zasłon (Deszcz), w latach 1999-2006 WITU wspólnie z Państwowym Centrum Technologii Krytycznych Microtec z Kijowa, prowadził prace nad polskim systemem o kryptonimie Szerszeń.

Izraelski zestaw ochrony aktywnej Trophy HV jest w stanie zneutralizować pociski granatników przeciwpancernych i przeciwpancernych pocisków kierowanych, dzięki radiolokatorom wykrywającym zagrożenia i efektorom MEFP (Multiple Explosively Formed Penetrator), które niszczą nadlatujące pociski. /Zdjęcie: US Army

Izraelski zestaw ochrony aktywnej Trophy HV jest w stanie zneutralizować pociski granatników przeciwpancernych i przeciwpancernych pocisków kierowanych, dzięki radiolokatorom wykrywającym zagrożenia i efektorom MEFP (Multiple Explosively Formed Penetrator), które niszczą nadlatujące pociski. /Zdjęcie: US Army

Dlatego w 2018 planowane jest ponowne uruchomienie fazy analityczno-koncepcyjnej na pozyskanie ASOP w oparciu o zdefiniowane już wymagania operacyjne. Efektem ma być zebranie aktualnych informacji na temat dostępności na rynku poszukiwanego systemu oraz wypracowanie optymalnej decyzji w sprawie sposobu jego pozyskania. Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że aktywne systemy obrony muszą być pozyskiwane z myślą o posiadanych i przyszłych platformach bojowych Wojsk Lądowych.

Prekursorami systemów ASOP typu hard kill są systemy radzieckie 1030M-01 Drozd, rosyjskie TSzU-1-7 Sztora, rozwijane później Arena i najnowsze Afganit, a także izraelskie Trophy i Iron Fist, ukraiński Zasłon (Deszcz), amerykańskie Iron Curtain i Quick Kill, południowoafrykański LEDS-150 czy niemiecki AMAP-ADS. US Army w ostatnim czasie koncentruje się na wyposażeniu czołgów M1A2 Abrams i bwp M2 Bradley w systemy ASOP, co także wpisuje się w trend światowy (Trophy HV dla Abramsów, 2018-06-19; Testy Akkor Pulat zakończone, 2018-03-06; ASOP dla wozów bojowych US Army, 2018-03-05).