18 marca Komenda Główna Policja opublikowała informację z otwarcia ofert w ramach postępowania na dostawę amunicji i granatów dla Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA). Postępowanie rozpoczęte 1 lutego 2019 obejmuje dostawy amunicji pistoletowej 9 mm x 19, pośredniej 5,56 mm x 45, karabinowej 7,62 mm x 51, nabojów ćwiczebnych oraz granatów hukowo-błyskowych.

Biuro Operacji Antyterrorystycznych poszukuje dostawcy amunicji pistoletowej 9 mm x 19, pośredniej 5,56 mm x 45, karabinowej 7,62 mm x 51, nabojów ćwiczebnych oraz granatów hukowo-błyskowych. / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Biuro Operacji Antyterrorystycznych poszukuje dostawcy amunicji pistoletowej 9 mm x 19, pośredniej 5,56 mm x 45, karabinowej 7,62 mm x 51, nabojów ćwiczebnych oraz granatów hukowo-błyskowych. / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Zamówienie zostało podzielone na siedem części, a termin realizacji minie 30 czerwca 2019. Kryteriami wyboru są cena (60% ) i okres gwarancji (40%).

Część pierwsza obejmuje dostawy 562,5 tys. nabojów pistoletowych 9 mm x 19 z pociskiem całkowicie pokrytym płaszczem (TFMJ – Total Full Metal Jacket) i zagwarantowano na to kwotę 506 250 zł netto. Oferty złożyły spółki Cenzin (484 312,50 zł netto) i Mildat (498 150 zł netto).

Na dostawy dostawy 562,5 tys. nabojów pośrednich 5,56 mm x 45 NATO z pociskiem SS109 zapreliminowano kwotę 1 040 625 zł netto. Wpłynęły cztery oferty od spółek UMO (1 040 625 zł netto), Cenzin (885 600 zł netto), Mildat (844 087,50 zł netto) i Kaliber (838 125 zł netto).

Z kolei ofertę na dostawę 10 tys. nabojów 5,56 mm x 45 z pociskami barwiącymi wykorzystywanych w karabinkach automatycznych H&K G36 i H&K HK416 z zestawami do konwersji Simunition FX złożyła tylko spółka Cenzin wyceniając ją na 35 750,00 zł (zapreliminowano 35 700 zł netto).

Dwie spółki są zainteresowane dostarczeniem 10 tys. nabojów 9 mm x 19 do pistoletów samopowtarzalnych Glock FX z pociskiem barwiącym: Cenzin ( za 24 600 zł netto) i Works 11 (za 23 456 zł netto). Gestor przewidział na ten cel maksymalnie 28 300 zł netto (Glocki 17 Gen3 dla BOA, 2018-11-23).

Sto granatów hukowo-błyskowych jednodetonacyjnych, na co zarezerwowano kwotę 41 205 zł netto, chcą dostarczyć spółki Griffin Group Defence (35 916 zł netto) i UMO (36 424 zł netto). Z kolei 50 granatów hukowo-błyskowych dziewięciodetonacyjnych netto może dostarczyć Griffin Group Defence, oferując je 31 980 zł netto. Jednak na ten cel zarezerwowano maksymalnie 26 137 zł netto.

Ostatnia część postępowania dotyczy dostawy 32,7 tys. nabojów karabinowych .308 Winchester/7,62 mm x 51 z pociskiem Lapua Scenar. KGP przewidziała na ten cel 216 944,50 zł netto. Jedyną ofertę, o wartości 215 584,56 zł netto, złożyło Towarzystwo Handlu Zagranicznego INCORSA.

Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP (Amunicja i granaty dla BOA, 2019-02-03).