26 listopada Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął postępowanie procedurą ograniczoną na dostawę 20-mm naboi MP LD M70 A1 lub innych równoważnych, dopuszczonych i przeznaczonych do działka M61A1 Vulcan w samolotach F-16C/D Block 52+ (Flary dla F-16, 2019-11-17).

Naboje MP LD M70 A1 przeznaczone są do zwalczania celów powietrznych i naziemnych nieopancerzonych i lekko opancerzonych. Zasilają działka M61A1 Vulcan, zainstalowane na samolotach F-16.  Amunicja 20 mm x 102 jest wykorzystywana do szkolenia i wykorzystania w warunkach bojowych / Zdjęcie: Michał Adamowski

Naboje MP LD M70 A1 przeznaczone są do zwalczania celów powietrznych i naziemnych nieopancerzonych i lekko opancerzonych. Zasilają działka M61A1 Vulcan, zainstalowane na samolotach F-16. Amunicja 20 mm x 102 jest wykorzystywana do szkolenia i wykorzystania w warunkach bojowych / Zdjęcie: Michał Adamowski

Decyzja o rozpoczęciu postępowania zapadła 21 listopada. Przewidywana liczba wykonawców została ograniczona do dziesięciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane ilości w poszczególnych latach zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która będzie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Termin składania ofert minie 3 stycznia 2020 o godz. 12.00. Kryteriami wyboru oferty będzie cena (80%) i gwarancja (20%). Wartość całkowita zamówienia przekroczy 443 tys. EUR. Termin realizacji zamówienia minie 31 października 2022.

Nabój MP LD M70 A1 o działaniu przeciwpancerno-odłamkowo-zapalającym ma masę 266 g (+/- 10g), z czego masa pocisku wynosi 100 g (+/- 2 g). Masa ładunku prochowego to ok. 39 g.

W poprzednich latach dostawcą tego typu amunicji dla Sił Powietrznych RP była spółka Mesko ze Skarżyska-Kamiennej. 23 listopada 2016 otrzymała ona zamówienie na dostawę 108 tys. naboi z pociskiem ćwiczebnym o zmniejszonym rykoszetowaniu TP-RRR LD M2 z dostawami w latach 2017-2019 i w 2021. Umowa o wartości 15,93 mln zł brutto została podpisana 15 lutego 2017. Wcześniejsza umowa została podpisana z kolei w 2014.

Mesko jest producentem i właścicielem dokumentacji technicznej, zarówno na amunicję ostrą, jak i ćwiczebną dzięki realizacji umowy offsetowej związanej z zakupem amerykańskich samolotów wielozadaniowych. Wyłączna i wieczysta licencja została udzielona przez norweską spółkę Nammo.